Valoració i recomanacions del CCIIC sobre les infermeres en les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) © CCIIC, Febrer 2024

Ateses les consultes rebudes sobre l’obligatorietat de la gestió i tramitació de les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) per part de les infermeres, publiquem el document elaborat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis professionals al respecte, més enllà de l’abordatge jurídic. LES INFERMERES EN LES PROPOSTES…

Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció primària i salut comunitària © CCIIC, Desembre 2023

Informe necessitats d’infermeres especialistes FiC, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció…

Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes en salut mental a Catalunya © CCIIC, Octubre 2023

Informe necessitats d’infermeres especialistes en SM, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Maria Romeu Labayen (COIB), Míriam Broncano Bolzoni (COIGI), Dídac Garcia Fernández (COILL), Pere Dalmau Llorca (CODITA), Diego Pérez Calatrava (CSMIJ), Belén Castillo Portela (CSMA), María Montoro Ruiz (ASCISAM)…

POSICIONAMENT I El Consell i els col·legis de Catalunya discrepen de la resolució que veta les infermeres com a caps de servei

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) discrepem amb la sentència, no ferma, del Jutjat del Social número 3 de Terrassa que deixa sense efecte…

COMUNICAT I El Consell i els col·legis contraris a la creació del Màster en Llevadoria o en qualsevol altra especialitat infermera

COMUNICAT Barcelona, 24 de març de 2023   Consell i col·legis defensen la formació EIR com a única via d’especialització. L’anunci de la possible creació d’un Màster en Llevadoria, fruit de la iniciativa conjunta d’una universitat catalana i una belga, ha trobat l’oposició del Consell…

Informe “Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030” © 2022, CCIIC-UVIC

Galbany Estragués, Paola; Subirana Casacuberta, Mireia; Casas Baroy, Joan Carles; Ramon Aribau, Anna; Millán Martínez, Pere. Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030. Barcelona: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Informe-Projeccions-Població-infermera-horitzó-2030-©-Setembre-2022-CCIIC-UVic-UCCpdf.pdf

2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia

Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.…

El CCIIC celebra els avenços en prescripció infermera per al tractament de ferides, tot i que considera insuficients els fàrmacs inclosos en la Guia

La Resolució de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es valida la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», recollida al BOE deL 29 d’octubre, no…

2020 El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) ens adherim al posicionament del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), “Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR”, publicat amb data de 13 d’octubre de 2020.  El Consell s’adhereix al posicionament…

2020 Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19

Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació la Resolució de l’ICS per la que s’autoritza a les persones titulars de les Gerències Territorials, direccions d’atenció primària i direcció de L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció de determinades mesures que en matèria…

Memoria justificativa para la autorregulación de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario

La finalidad de este documento es recopilar toda la información y documentación que dé la forma y el contenido necesarios para sustentar el proceso de autorregulación, para acordar las directrices para el ejercicio de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias…

Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari

La finalitat d’aquest document és recollir tota la informació i documentació que doni la forma i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per acordar les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, així com,…