Qui som

Imprimir aquesta pàgina

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) està format per tots els col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya, representant a més de 44 mil infermeres i infermers col·legiats exercents. Es tracta d’una corporació de dret públic la finalitat principal de la qual és representar la professió infermera davant les administracions públiques, corporacions professionals i d’altres entitats a fi de vetllar per la defensa de la professió infermera d’acord amb els interessos i necessitats dels ciutadans de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer.

Col·legi d'Infermeres de Barcelona
http://www.coib.cat

http://www.codita.org/

http://www.coigi.cat

http://www.coill.org