Participacions

Imprimir aquesta pàgina

8.3.2018 Participació de Núria Cuxart i Ainaud,  degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en l’acte reivindicatiu sobre “les paraules que ens fan visibles” del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA)

Url video

Url noticia COIBA

 

COMPAREIXENCES

19.9.2019 Compareixença de Núria Cuxart Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la sessió de la ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya.

Url document

18.10.2018 Compareixença d’Isabel Salgado Poveda i Noemi Obregon Gutiérrez, representants de la Vocalia de Llevadores del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a explicar l’informe sobre l’acompanyament continuat. 

Url video

12.6.2017 Compareixença en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi .

Url video

14.3.2017 Compareixença de Núria Cuxart Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la sessió de la ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària .

Url pdf

29.1.2015 Compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari. 

Url video

21.6.2012 Compareixença de representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sistema sanitari. Intervinent: Teixidor i Freixa, Montserrat, degana.

Url video

 

ARTICLES

Maig 2017 Article Degana Revista ROL Vol 40 Nº 5: Realidad de la colegiación profesional enfermera en España.

Abril 2017 Article degana Revista ACES 62: Expliquem al món com treballem les infermeres catalanes!

Desembre 2016 Article degana Revista Referent 2015: Prescriure en el marc de la professió infermera.