Documents de referència

Imprimir aquesta pàgina
Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

Aquest document elaborat pel Col·legi d’Infermeres de Barcelona i adoptat pel Consell, conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. S’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria. El treball respon als requeriments d’identificació dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut i en tràmit d’aprovació.

   2019 Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció

 

Guia d’assistència al part a casa

La nova  Guia del part a casa de Catalunya veu la llum després de la feina col·laborativa realitzada per la Comissió de Llevadores del Consell amb l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i la Federació d’Associacions de Llevadores Espanyola (FAME).

  2018 Guia d'assistència al part a casa (Català)

  2018 Guía de asistencia al parto en casa (Castellà)

Indicadors d’avaluació de les cures infermeres

Document on es descriuen 38 indicadors que permeten l’avaluació integral i sistemàtica de les cures infermeres i la seva aportació a la salut de la població: 11 són exclusius de l’atenció primària, 5 corresponen exclusivament a la línia hospitalària, 16 els comparteixen les línies hospitalària i sociosanitària i 6 s’adeqüen a les tres línies d’atenció.

2014 Indicadors d’avaluació de les cures infermeres