Publicacions

Imprimir aquesta pàgina
Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció primària i salut comunitària © CCIIC, Desembre 2023
Informe necessitats d’infermeres especialistes FiC, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció primària i salut comunitària © CCIIC, Desembre 2023
Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i Tècnics en Atenció Sociosanitària en el sí dels Equips Assistencials
En aquest document, el CCIIC revisa les tasques delegades, així com aspectes que poden apropar-nos en l’execució d’activitats i intervencions que faciliten la qualitat de la cura dels Equips d'Infermeria i donen resposta a les necessitats, immediates i futures, dels usuaris i usuàries del Sistema de Salut. Una anàlisi que ha d'assentar les bases i facilitar la revisió del marc competencial de les Infermeres, TCAI i TAS.

 Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i Tècnics en Atenció Sociosanitària en el sí dels Equips Assistencials.

Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes en salut mental a Catalunya © CCIIC, Octubre 2023
Informe necessitats d’infermeres especialistes en SM, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Maria Romeu Labayen (COIB), Míriam Broncano Bolzoni (COIGI), Dídac Garcia Fernández (COILL), Pere Dalmau Llorca (CODITA), Diego Pérez Calatrava (CSMIJ), Belén Castillo Portela (CSMA), María Montoro Ruiz (ASCISAM) i Eladio Holgado Alegre (TUTORS IIR). Anàlisi de les necessitats d'infermeres especialistes en salut mental a catalunya © CCIIC, Octubre 2023
Memòria Nursing Now Catalunya CCIIC i Col·legis 2020
El 27 de febrer de 2018, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Consell Internacional d’Infermeres (CIE) anuncien a Londres, la seva aliança per tirar endavant una campanya global que compta amb el suport del Burdett Trust for Nursing (fundació benèfica independent amb seu al Regne Unit) i col·loca les infermeres en el centre del sistema. Neix Nursing Now. Dos anys després, estructurada en comitès de diferents nivells i àmbits geogràfics, en territori català, el 14 de febrer de 2019 es funda el grup Nursing Now Catalunya. La iniciativa suma l’adhesió del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la participació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i dels col·legis oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), de Girona (COIGI), de Lleida (COILL) i de Tarragona (CODITA); entre les entitats promotores. La incorporació del factor pandèmia –circumstancial i completament excepcional– a la celebració posarà en valor la Infermeria, però, alhora, confirmarà l’escassetat de professionals i inversions arreu del món i, també, a Catalunya. L’equació es resol amb una activitat frenètica per part del Consell i dels Col·legis. El balanç de l’acció i impacte del grup NN Cat mostra la capacitat d’adaptació i de reinvenció de la Infermeria catalana, així com l’esforç per assolir els objectius proposats, identificant les oportunitats de salut per a la població i per a la professió. MEMÒRIA NURSING NOW CATALUNYA, CCIIC I COL·LECIS 2020 (PDF) CCIIC ©Març de 2022 Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya Disseny i maquetació ©Missatges Gestió de Comunicació SL Fotografia ©CCIIC, COIB, COIGI, COILL, CODITA, SALUT, ICS
Informe “Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030” © 2022, CCIIC-UVIC

Galbany Estragués, Paola; Subirana Casacuberta, Mireia; Casas Baroy, Joan Carles; Ramon Aribau, Anna; Millán Martínez, Pere. Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030. Barcelona: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Informe-Projeccions-Població-infermera-horitzó-2030-©-Setembre-2022-CCIIC-UVic-UCCpdf.pdf

Memoria justificativa para la autorregulación de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario
La finalidad de este documento es recopilar toda la información y documentación que dé la forma y el contenido necesarios para sustentar el proceso de autorregulación, para acordar las directrices para el ejercicio de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario, así como justificar la necesidad de la misma.
Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari
La finalitat d’aquest document és recollir tota la informació i documentació que doni la forma i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per acordar les directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'atenció a les urgències i emergències de l'àmbit prehospitalari, així com, justificar la necessitat de la mateixa.
Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya
Estudi que proporciona dades imprescindibles per conèixer la situació actual de les infermeres i els infermers en l’àmbit de la salut mental a Catalunya, considerant la complexitat de les persones que són ateses, la diversitat d’àrees i contextos organitzatius de l’atenció, i la variabilitat de l’aportació de la infermera.

  Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya

Proyecto de Consenso e Implementación de los Indicadores de Evaluación de los Cuidados Enfermeros

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.

  Proyecto de Consenso e Implementación de los Indicadores de Evaluación de los Cuidados Enfermeros

Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.

  Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres

Salut, estils de vida i condicions de treball de les Infermeres i Infermers de Catalunya

Estudi que proporciona informació sobre la salut, els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida, hàbits sanitaris, així com les condicions de treball de les infermeres i infermers a Catalunya, i l'associació entre el malestar psíquic i els factors de risc psicosocial.

  2017 Salut, estils de vida i condicions de treball de les Infermeres i Infermers de Catalunya