Comissions

Imprimir aquesta pàgina

Les comissions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya són òrgans d’estudi creats amb la finalitat d’elaborar informes, propostes i/o realització d’accions relacionades amb la finalitat per la qual han estat creades.

 

Disposen d’autonomia de funcionament si bé han de comptar amb un/una Conseller/a de referència que, conjuntament amb el/la Degà/na s’ocuparà del seu seguiment.

 

COMISSIÓ LLEVADORES

 

Isabel Salgado Poveda, coordinadora. Representant Comissió Maternoinfantil Dept. Salut. (COIB)
Noemí Obregón Gutiérrez (COIB)
Montserrat Carreras Caballero (CODITA)
Margarida Franch Ferrer (COIGI)
Anna Isabel Fernández Cuesta (COILL)
Maria Gasull Vilella, experta en ètica
Lucia Alcaraz Vidal, Associació Catalana Llevadores.
Ramón Escuriet Peiró, Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

 

COMISSIÓ TABAQUISME

 

Cristina Martínez Martínez, coordinadora. Representant Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya Dept. Salut (COIB)
Raquel Sanz Heras (COIB)
Antonio José López Barea (CODITA)
Albert Bueno Brugués (COIGI)
Judith Roca Llobet (COILL)
Guadalupe Ortega Cuelva, Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

COMISSIÓ SOCIOSANITARI

 

Montse Gea Sánchez, Coordinadora. Consellera del Consell (COILL)
Ester López Luna (COIB)
Manuela Bonillo Caballero (CODITA)
Jordi Pujiula Masó (COIGI)
Lourdes Terés Vidal (COILL)
Mercè Salvat Plana, SEDENE.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA

 

NÚRIA CUXART AINAUD, Degana.
GLÒRIA JODAR SOLÀ, Consell.
ENRIC MATEO VILADOMAT, Col·legi Barcelona.
JUAN PEDRO LINARES HERRERA, Col·legi Tarragona.
MONTSERRAT JOVER MALLOL, Col·legi Girona.
BLANCA MANUEL MARTÍ, Col·legi Lleida.
ALBA BRUGUÉS BRUGUÉS, AIFICC.
GEMMA AMAT CAMATS, experta
LORENA VILLA GARCÍA, experta
MONTSERRAT VERGARA DUARTE, tècnica.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT URGÈNCIES I EMERGÈNCIES ÀMBIT PREHOSPITALARI

 

NÚRIA CUXART AINAUD, Degana.
OCTAVI RODRÍGUEZ BLANCO, Col·legi Barcelona
MONTSERRAT ALCOVERRO FANECA, Col·legi Tarragona.
MONTSERRAT CANELLES SEIX, Col·legi Lleida.
JOAN SOLER YEBRA, Col·legi Girona.
MARIA JIMÉNEZ HERRERA, experta
MONTSERRAT NAVARRA LLORENS, experta.