Comissions

Imprimir aquesta pàgina

Les comissions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya són òrgans d’estudi creats amb la finalitat d’elaborar informes, propostes i/o realització d’accions relacionades amb la finalitat per la qual han estat creades.

 

Disposen d’autonomia de funcionament si bé han de comptar amb un/una Conseller/a de referència que, conjuntament amb el/la Degà/na s’ocuparà del seu seguiment.

 

COMISSIÓ LLEVADORES

 

Isabel Salgado Poveda, coordinadora. Representant Comissió Maternoinfantil Dept. Salut. (COIB)
Noemí Obregón Gutiérrez (COIB)
Gemma Martínez Santiago (CODITA)
Marta Figueras Roldan (COIGI)
Anna Isabel Fernández Cuesta (COILL)
Lucia Alcaraz Vidal, Associació Catalana Llevadores.
Ramón Escuriet Peiró, Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

 

COMISSIÓ TABAQUISME

 

Cristina Martínez Martínez, coordinadora. Representant Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya Dept. Salut (COIB)
Raquel Sanz Heras (COIB)
Antonio José López Barea (CODITA)
Montserrat Coll Jou (COIGI)
Magí Calveria Señís (COILL)
Guadalupe Ortega Cuelva, Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

COMISSIÓ SOCIOSANITÀRIA

 

Miquel Perea García, coordinador (COIB)
Núria Navarro Casals (CODITA)
Anna Sitjes Bosch (COIGI)
Anna Maria Fité Serra (COILL)
Mercè Solé Casals, SCGiG.

 

COMISSIÓ SALUT MENTAL

 

Maria Romeu Labayen, coordinadora (COIB)
Míriam Broncano Bolzoni (COIGI)
Dídac Garcia Fernández (COILL)
Pere Dalmau Llorca (CODITA)
Diego Pérez Calatrava, CSMIJ
Belén Castillo Portela, CSMA
Eladio Holgado Alegre, TUTORS
María Montoro Ruiz, ASCISAM

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA

 

GLÒRIA JODAR SOLÀ, Consell.
ENRIC MATEO VILADOMAT, Consell.
GERARD MORA LÓPEZ, Col·legi Tarragona.
DOLORS FAIGES REDÓ, Col·legi Tarragona.
MARIONA VILAR PONT, Col·legi Girona.
ISABEL FERNÁNDEZ MALDONADO, Col·legi Girona.
BLANCA MANUEL MARTÍ, Col·legi Lleida.
ALVARO VILELA PÁJARO, Col·legi Lleida.
JESSICA MORILLAS VÁZQUEZ, Col·legi Barcelona.
RUBÉN LÓPEZ RUIZ, Col·legi Barcelona.
ALBA BRUGUÉS BRUGUÉS, AIFiCC.
JAIME BATALLER IBAÑEZ, AIFiCC.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT URGÈNCIES I EMERGÈNCIES ÀMBIT PREHOSPITALARI

 

GLORIA JODAR SOLÀ, Degana.
YOLANDA FERRERES RAMIA, Col·legi Barcelona
MONTSERRAT ALCOVERRO FANECA, Col·legi Tarragona.
MONTSERRAT CANELLES SEIX, Col·legi Lleida.
JOAN SOLER YEBRA, Col·legi Girona.
MARIA JIMÉNEZ HERRERA, experta
MONTSERRAT NAVARRA LLORENS, experta.