Posicionaments i reflexions

Imprimir aquesta pàgina
COMUNICAT I El Consell i els col·legis contraris a la creació del Màster en Llevadoria o en qualsevol altra especialitat infermera
COMUNICAT Barcelona, 24 de març de 2023  
Consell i col·legis defensen la formació EIR com a única via d'especialització.
L'anunci de la possible creació d'un Màster en Llevadoria, fruit de la iniciativa conjunta d'una universitat catalana i una belga, ha trobat l'oposició del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i que, tal com informa avui Redacción Médica, ha estat vetada també per la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. El Consell i els col·legis d'infermeres –COIB, COIGI, COILL i CODITA– han celebrat també la intenció de Sanidad d'augmentar les places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i solucionar la manca actual de llevadores; "perquè l'EIR és l'única via d'especialització possible, alhora que pública, i garanteix l'accés a la formació sanitària especialitzada de totes les infermeres, independentment dels seus recursos econòmics", han explicat fonts del Consell que fan extensiu aquest posicionament "a la formació en qualsevol de les especialitats infermeres". La mateixa Comissió de Llevadores del CCIIC defineix la manca de llevadores actual com un problema greu que requereix que es prenguin accions de manera urgent per a poder garantir la qualitat assolida en l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de les dones, gràcies a la formació i el treball de les llevadores. Un lideratge molt important el de les llevadores també en situacions de no malaltia, amb programes de promoció i prevenció per a les dones, o en els avenços per a la desmedicalització dels processos naturals com ara el part, la lactància o la menopausa. És per això que, amb l'evidència dels bons resultats obtinguts, la Comissió de Llevadores del Consell d'Infermeres demana que s'acreditin més unitats docents de l'especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica per ampliar al màxim les places, alhora que millorar les condicions de les EIR.   COMUNICAT PDF  
2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia
Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.  Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia.
2020 El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) ens adherim al posicionament del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), "Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR", publicat amb data de 13 d'octubre de 2020.  El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19.
2020 Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19
Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació la Resolució de l’ICS per la que s’autoritza a les persones titulars de les Gerències Territorials, direccions d’atenció primària i direcció de L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció de determinades mesures que en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març.  Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
2018 Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
Posicionament del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
2018 Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la minsa presència del col·lectiu professional més nombrós a Catalunya al nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del nostre país presentat el dia 13 de setembre de 2018. Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Al·legacions trameses des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al al text el projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015, de 23 d’octubre, pel que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

2018 Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Consideracions enviades des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al Proyecto de Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, en període de consulta prèvia oberta entre el 7 i el 22 de novembre de 2017.

  2017 Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Informació sobre el contingut del decret català de prescripció infermera

El Conseller Comin va anunciar divendres 30 de juny en roda de premsa, l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

2017 Informació sobre el contingut del decret català de l’anomenada “prescripció infermera” a l’inici de la seva tramitació

Información sobre el contenido del decreto catalán de prescripción enfermera

El Conseller Comin anunció el viernes 30 de junio, en rueda de prensa, el inicio de la tramitación del proyecto de decreto de indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros.

2017 Información sobre el contenido del decreto catalán de la llamada "prescripción enfermera" al inicio de su tramitación

Compareixença Degana Comissió de Salut del Parlament 29.1.2015

Compareixença del Consell de Col·legis i els col·legis d’infermeres i infermers de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida conjuntament amb diferents societats científiques per informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermera en el sistema sanitari.

2015 Diari de sessions Compareixença C.S. Parlament Degana i Presidents 29.1.2015

Consideracions a l’Avantprojecte de Llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada

Text enviat als representants parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, mostrant la preocupació i el desacord pel retrocés que suposa l’Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada de la vigent Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2014 Consideracions a la Llei orgànica per a la protecció de la vida parlament i Congreso

Manifest respecte de la retallada d’hores assistencials pactada per l’ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran

Manifest subscrit per diferents organitzacions on es valoren negativament els acords d’aquest pacte, atès que, entre d’altres coses, entenen que s’afavorirà l’increment de la dependència dels usuaris de centres residencials i la disminució en la seva atenció i qualitat de vida.

2013 Manifest conjunt retallada d’hores pacte ICASS 10122013