Posicionaments i reflexions

Imprimir aquesta pàgina
Nota conjunta de compromís per la defensa del sistema sanitari i social català

La Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Coordinadora d’Usuaris Sanitat de Catalunya, apel·len als partits polítics a preservar la confiança en el sistema sanitari i social del nostre país.

2011 Nota conjunta sistema sanitari. Unió, Consorci, COIB, Consell i CUS.

Informe preliminar sobre el document objectius de l’Institut Català de la Salut

A partir de les nombroses consultes i comunicacions ateses pels quatre col·legis infermers catalans relacionades amb el document que conté les propostes objectius de l'Institut Català de la Salut (ICS) a l'Atenció Primària, aquest informe preliminar té com a propòsit fer tot un seguit de consideracions sobre el mateix.

2008 Informe preliminar sobre el document objectius de l’Institut Català de la Salut.

Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología

Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.

2008 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología.

Reflexió sobre l’organització dels serveis assistencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi

Document elaborat per la Mesa Institucional de les Direccions d’Infermeria, formada per l’ACI, ADEIC, ANDE, SATSE i aquest Consell, per la necessitat de redefinir les estructures d’organització i revisar els continguts dels llocs de treball dels càrrecs directius.

2001 Mesa Institucional. Reflexió sobre l’organització dels serveis assitencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi.