Què fem

Imprimir aquesta pàgina

Què fem ?

 

En coherència amb la seva raó de ser, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, té establertes unes línies de treball que prioritzen:

 

Regulació de la professió a través dels necessaris processos d’autoregulació de la pràctica infermera, les estratègies pel bon desenvolupament dels serveis infermers, o l’impuls d’estratègies que ajudin a la lluita contra l’intrusisme i reforcin l’exercici d’aquesta competència dels col·legis professionals que l’integren.

 

Interlocució efectiva: entre infermeres dels quatre col·legis catalans amb prioritat d’aquelles qüestions competencials de més gran impacte a tot el territori català i amb l’Administració de salut per formalitzar acords que desencallin qüestions que impedeixen garantir a la ciutadania les millors cures infermeres possibles, facilitant els recursos i mecanismes necessaris que facin efectiva la pràctica infermera generalista i especialista. Però també amb altres consells d’infermeres i infermers d’àmbit autonòmic, estatal i internacional i d’altres professions de la salut.

 

Visibilitat i posada en valor de l’aportació infermera a través de la promoció, difusió i recerca de l’impacte de les cures infermeres.

 

Compromís amb la transparència: impulsant mecanismes de revisió permanent de la seva gestió interna i de comunicació externa de les seves polítiques, estratègies, objectius, recursos i accions concretes que trobareu en aquest espai web.