Consell Plenari

Imprimir aquesta pàgina

Glòria Jodar Solà, degana (consellera per Barcelona).

Estrella Martínez Segura, vicedegana (consellera per Tarragona).

Miquel Àngel Calderó Solé, secretari (conseller per Lleida).

Elena Gil Batlle, tresorera (consellera per Girona).

 

CONSELLERES/RS PER BARCELONA

Paola Galbany Estragués, consellera nata.

Núria Fabrellas Padrés, consellera.

Enric Mateo Viladomat, conseller.

Noemí Obregón Gutiérrez, consellera.

Miquel Perea García, conseller.

 

CONSELLERES/RS PER TARRAGONA

M. Lluïsa Brull Gisbert, consellera nata.

Gerard Mora López, conseller.

 

CONSELLERES/RS PER GIRONA

Lluïsa Garrido García, consellera nata.

Àngela Vilà Vendrell, consellera.

 

CONSELLERES/RS PER LLEIDA

Mercè Porté Llotge, consellera nata.

M. Montserrat Duch Clavé, consellera.