- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

Consell Plenari

Estrella Martínez Segura, degana (consellera per Tarragona).

Cristina Montero Parés, vicedegana (consellera per Girona).

Miquel Àngel Calderó Solé, secretari (conseller per Lleida).

Núria Fabrellas Padrés, tresorera (consellera per Barcelona).

 

CONSELLERES/RS PER BARCELONA

Paola Galbany Estragués, consellera nata.

Glòria Jodar Solà, consellera.

Enric Mateo Viladomat, conseller.

Noemí Obregón Gutiérrez, consellera.

Miquel Perea García, conseller.

 

CONSELLERES/RS PER TARRAGONA

M. Lluïsa Brull Gisbert, consellera nata.

Gerard Mora López, conseller.

 

CONSELLERES/RS PER GIRONA

Alícia Rey Miguel, consellera nata.

Natàlia Ventura Taberner, consellera.

 

CONSELLERES/RS PER LLEIDA

Mercè Porté Llotge, consellera nata.

M. Montserrat Duch Clavé, consellera.