Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció primària i salut comunitària © CCIIC, Desembre 2023

Informe necessitats d’infermeres especialistes FiC, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes familiars i comunitàries a l’atenció…

Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) i Tècnics en Atenció Sociosanitària en el sí dels Equips Assistencials

En aquest document, el CCIIC revisa les tasques delegades, així com aspectes que poden apropar-nos en l’execució d’activitats i intervencions que faciliten la qualitat de la cura dels Equips d’Infermeria i donen resposta a les necessitats, immediates i futures, dels usuaris i usuàries del Sistema…

Anàlisi de les necessitats d’infermeres especialistes en salut mental a Catalunya © CCIIC, Octubre 2023

Informe necessitats d’infermeres especialistes en SM, en el model d’atenció del Sistema de Salut de Catalunya. Autors: Maria Romeu Labayen (COIB), Míriam Broncano Bolzoni (COIGI), Dídac Garcia Fernández (COILL), Pere Dalmau Llorca (CODITA), Diego Pérez Calatrava (CSMIJ), Belén Castillo Portela (CSMA), María Montoro Ruiz (ASCISAM)…

El CCIIC celebra els avenços en prescripció infermera per al tractament de ferides, tot i que considera insuficients els fàrmacs inclosos en la Guia

La Resolució de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es valida la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», recollida al BOE deL 29 d’octubre, no…

Correcció d’errades Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció.

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà (DOGC núm. 7949, de 29.8.2019).  …

Indicadors exercici actuacions infermeres àmbit prehospitalari atenció urgències i emergències.

Descripció dels indicadors a monitoritzar en els serveis infermers en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, segons l’Acord de 19 de setembre de 2018, pel qual s’aproven les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i…

Directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.

ANUNCI pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.  Directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.