El CCIIC celebra els avenços en prescripció infermera per al tractament de ferides, tot i que considera insuficients els fàrmacs inclosos en la Guia

Imprimir aquesta noticia

La Resolució de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es valida la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», recollida al BOE deL 29 d’octubre, no recull la totalitat de medicaments proposada per la Comissió d’Expertes de Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Els col·legis catalans advoquen per una ampliació del capítol de medicaments que garanteixi l’autonomia de la cura infermera en l’abordatge de ferides cròniques i úlceres per pressió.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha rebut de bon grat disposició del Ministerio de Sanidad, sobre la validació de la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», a proposta de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salud i recollida en BOE del passat 29 d’octubre. Un “gran avanç per a la professió” segons la màxima representació de la infermeria catalana que, després d’anys de lluita, veu materialitzada una reivindicació històrica com és la competència de prescripció infermera.

Tot i això, el Consell lamenta que el protocol de dispensació arribi “retallat” pel que a fàrmacs subjectes a indicació es refereix i que no s’hagin inclòs la totalitat de medicaments proposats per la Comissió d’Expertes del CCIIC. “El tractament de les ferides cròniques i de les úlceres per pressió (UPP) és un dels àmbits d’expertesa de la cura infermera. Els nostres coneixements es basen en l’evidència científica i som grans coneixedores de les tècniques i recursos per al seu maneig. No té sentit que s’hagin ignorat fàrmacs que fem servir habitualment i que sabem indispensables per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients”, han manifestat fonts de l’organització col·legial.

Així doncs, amb el desig que el Ministerio pugui contemplar una ampliació de la relació de medicaments subjectes a prescripció, “les infermeres i infermers dels col·legis de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona quedem a l’espera de l’adaptació de la Guia al marc català, per poder començar a exercir aquesta competència”.

BOE (pdf)

Foto: Infermeres CCIIC © Banc Imatges Infermeres / Autors: Ariadna Creus i Àngel García