Valoració i recomanacions del CCIIC sobre les infermeres en les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) © CCIIC, Febrer 2024

Imprimir aquesta noticia

Ateses les consultes rebudes sobre l’obligatorietat de la gestió i tramitació de les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) per part de les infermeres, publiquem el document elaborat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis professionals al respecte, més enllà de l’abordatge jurídic.

LES INFERMERES EN LES PROPOSTES D’INCAPACITAT TEMPORAL (IT)

Valoració i recomanacions del CCIIC. Febrer de 2024 PDF en línia