2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia

Imprimir aquesta noticia

Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.

 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia.