Manifest respecte de la retallada d’hores assistencials pactada per l’ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran

Manifest subscrit per diferents organitzacions on es valoren negativament els acords d’aquest pacte, atès que, entre d’altres coses, entenen que s’afavorirà l’increment de la dependència dels usuaris de centres residencials i la disminució en la seva atenció i qualitat de vida. 2013 Manifest conjunt retallada…

Consideracions al RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Posicionament enviat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, expressant la preocupació pel RDL, que al parer del Consell comporta una negació de drets, ja que es deixa de banda aquelles persones que no tinguin condició d’assegurat o de beneficiari. 2012…

Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología

Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre. 2008 Invasió…

Reflexió sobre l’organització dels serveis assistencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi

Document elaborat per la Mesa Institucional de les Direccions d’Infermeria, formada per l’ACI, ADEIC, ANDE, SATSE i aquest Consell, per la necessitat de redefinir les estructures d’organització i revisar els continguts dels llocs de treball dels càrrecs directius. 2001 Mesa Institucional. Reflexió sobre l’organització dels…