Aportació de la infermera en l’atenció primària de salut

Imprimir aquesta noticia

Document marc de referència del camp competencial propi de l’aportació de la infermera a l’Atenció Primària, tant pel que fa a les polítiques sanitàries com per a la determinació dels recursos estructurals, organitzatius, formatius, de suport a la recerca i facilitadors de la millora continua de l’atenció.

2010 Aportació de la infermera a l’atenció primària de salut