Consideracions al RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Imprimir aquesta noticia

Posicionament enviat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, expressant la preocupació pel RDL, que al parer del Consell comporta una negació de drets, ja que es deixa de banda aquelles persones que no tinguin condició d’assegurat o de beneficiari.

2012 Consideracions Consell R.D.L. 16.2012 Parlament i Congreso.