Consideracions a l’Avantprojecte de Llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada

Imprimir aquesta noticia

Text enviat als representants parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, mostrant la preocupació i el desacord pel retrocés que suposa l’Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada de la vigent Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2014 Consideracions a la Llei orgànica per a la protecció de la vida parlament i Congreso