El Consell i els col·legis d’infermeres i infermers, contraris a que els TCAI vacunin contra la covid-19

Imprimir aquesta noticia

COMUNICAT

Barcelona, 4 d’agost de 2021

El Consell i els col·legis d’infermeres i infermers, contraris a que els TCAI vacunin contra la covid-19

El Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i els col·legis oficials de les quatre demarcacions –COIB (Barcelona), COIGI (Girona), COILL (Lleida) i CODITA (Tarragona)–, juntament amb les associacions científiques de l’àmbit infermer, manifestem el nostre desacord amb l’anunci del Departament de Salut d’habilitar el personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) per a l’administració de les vacunes contra la covid-19, que va comunicar el dilluns, 2 d’agost, mitjançant una nota informativa la Direcció General de Professionals de la Salut.

La mesura sobre les noves atribucions del personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), proposada pel Departament de Salut, se sustenta en dos aspectes:

 • El context pandèmic, en què la vacunació amb la pauta completa esdevé la mesura principal per evitar la transmissió de la covid-19 i reduir la gravetat dels seus símptomes. Les infermeres tenim el compromís i la responsabilitat de liderar aquesta campanya de vacunació, sense deixar d’atendre la població des de tots els àmbits. Des del primer moment, els òrgans col·legials ens hem posat a disposició del Departament de Salut per facilitar tot el procés de vacunació.
 • La normativa, continguda al Reial decret 546/1995, de 7 d’abril, que estableix el títol de TCAI i els seus ensenyaments mínims corresponents, assenyala com a objectius generals d’aquests professionals la participació activa en el desenvolupament de programes de salut i la seva actuació com a agents de salut. En aquesta norma es deixa clar que els TCAI han d’actuar per delegació de la infermera.

Als col·legis professionals ens correspon vetllar per la seguretat i la qualitat del procés de vacunació, que afecta tota la població.

Tal i com estableix l’article 36 de la Constitució espanyola, la regulació de l’exercici professional s’ha de fer des de les corporacions professionals. Correspon al CCIIC l’elaboració de les normes relatives a l’exercici professional de les infermeres i infermers (article 60.1.b de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i article 6.1.c dels estatuts d’aquesta corporació col·legial, qualificats per la Resolució JUS/3676/2009, de 21 de desembre).

Sigui com sigui, aquestes decisions que es relacionen amb les competències professionals no poden ser causa de cap confrontament entre professionals, en un moment en què és imprescindible el treball en equip per mitigar els efectes de la pandèmia.

Demanem a la Direcció General de Professionals de la Salut que rectifiqui i deixi sense efecte el contingut de la nota informativa, que contradiu i vulnera el marc legal i professional que regeix la professió infermera, així com la dels TCAI. Si prospera la proposta, el CCIIC es veurà obligat a dur a terme les accions legals oportunes per impedir-ho.

 

Comunicat PDF (català) / Comunicado PDF (castellano)

El comunicat del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) té el suport de les següents societats científiques i associacions d’infermeres:

 • ACDI, Associació Catalana de Direccions Infermeres
 • ACEESE, Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar
 • ACICI, Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infecció
 • ACIN, Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica
 • ACIP, Associació Catalana d’infermeria Pediàtrica
 • ACISE, Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar
 • ACITSL, Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral
 • ACLL, Associació Catalana de Llevadores
 • ADEIC, Associació de Directores d’Escoles d’infermeria de Catalunya
 • AECC, Asociación Española de Enfermería en Cardiología.
 • AEEP, Asociación Española de Enfermería Pediátrica
 • AIFICC, Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
 • ASCISAM, Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental
 • SCBI, Societat Catalano-Balear d’Infermeria
 • SEEIUC, Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias