- Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya - https://www.consellinfermeres.cat -

El Consell i els col·legis d’infermeres i infermers, contraris a que els TCAI vacunin contra la covid-19

COMUNICAT

Barcelona, 4 d’agost de 2021

El Consell i els col·legis d’infermeres i infermers, contraris a que els TCAI vacunin contra la covid-19

El Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i els col·legis oficials de les quatre demarcacions –COIB (Barcelona), COIGI (Girona), COILL (Lleida) i CODITA (Tarragona)–, juntament amb les associacions científiques de l’àmbit infermer, manifestem el nostre desacord amb l’anunci del Departament de Salut d’habilitar el personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) per a l’administració de les vacunes contra la covid-19, que va comunicar el dilluns, 2 d’agost, mitjançant una nota informativa la Direcció General de Professionals de la Salut.

La mesura sobre les noves atribucions del personal tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), proposada pel Departament de Salut, se sustenta en dos aspectes:

Als col·legis professionals ens correspon vetllar per la seguretat i la qualitat del procés de vacunació, que afecta tota la població.

Tal i com estableix l’article 36 de la Constitució espanyola, la regulació de l’exercici professional s’ha de fer des de les corporacions professionals. Correspon al CCIIC l’elaboració de les normes relatives a l’exercici professional de les infermeres i infermers (article 60.1.b de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i article 6.1.c dels estatuts d’aquesta corporació col·legial, qualificats per la Resolució JUS/3676/2009, de 21 de desembre).

Sigui com sigui, aquestes decisions que es relacionen amb les competències professionals no poden ser causa de cap confrontament entre professionals, en un moment en què és imprescindible el treball en equip per mitigar els efectes de la pandèmia.

Demanem a la Direcció General de Professionals de la Salut que rectifiqui i deixi sense efecte el contingut de la nota informativa, que contradiu i vulnera el marc legal i professional que regeix la professió infermera, així com la dels TCAI. Si prospera la proposta, el CCIIC es veurà obligat a dur a terme les accions legals oportunes per impedir-ho.

 

Comunicat PDF (català) / Comunicado PDF (castellano)

El comunicat del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) té el suport de les següents societats científiques i associacions d’infermeres: