Regulació de la professió

Imprimir aquesta pàgina
El CCIIC celebra els avenços en prescripció infermera per al tractament de ferides, tot i que considera insuficients els fàrmacs inclosos en la Guia
La Resolució de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es valida la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», recollida al BOE deL 29 d'octubre, no recull la totalitat de medicaments proposada per la Comissió d'Expertes de Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els col·legis catalans advoquen per una ampliació del capítol de medicaments que garanteixi l'autonomia de la cura infermera en l'abordatge de ferides cròniques i úlceres per pressió. El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha rebut de bon grat disposició del Ministerio de Sanidad, sobre la validació de la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», a proposta de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salud i recollida en BOE del passat 29 d'octubre. Un "gran avanç per a la professió" segons la màxima representació de la infermeria catalana que, després d'anys de lluita, veu materialitzada una reivindicació històrica com és la competència de prescripció infermera. Tot i això, el Consell lamenta que el protocol de dispensació arribi "retallat" pel que a fàrmacs subjectes a indicació es refereix i que no s'hagin inclòs la totalitat de medicaments proposats per la Comissió d'Expertes del CCIIC. "El tractament de les ferides cròniques i de les úlceres per pressió (UPP) és un dels àmbits d'expertesa de la cura infermera. Els nostres coneixements es basen en l'evidència científica i som grans coneixedores de les tècniques i recursos per al seu maneig. No té sentit que s'hagin ignorat fàrmacs que fem servir habitualment i que sabem indispensables per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients", han manifestat fonts de l'organització col·legial. Així doncs, amb el desig que el Ministerio pugui contemplar una ampliació de la relació de medicaments subjectes a prescripció, “les infermeres i infermers dels col·legis de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona quedem a l'espera de l'adaptació de la Guia al marc català, per poder començar a exercir aquesta competència". BOE (pdf)
Foto: Infermeres CCIIC © Banc Imatges Infermeres / Autors: Ariadna Creus i Àngel García
Correcció d’errades Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció.

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació

de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de

medicaments i productes sanitaris d'ús humà (DOGC núm. 7949, de 29.8.2019).

  Correcció d’errades Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció.

Indicadors exercici actuacions infermeres àmbit prehospitalari atenció urgències i emergències.

Descripció dels indicadors a monitoritzar en els serveis infermers en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, segons l’Acord de 19 de setembre de 2018, pel qual s'aproven les directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'atenció a les urgències i emergències de l'àmbit prehospitalari.

 2018 Indicadors exercici actuacions infermeres àmbit prehospitalari atenció urgències i emergències..

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

Codi d’ètica de les infermeres catalanes vigent, aprovat el 2013, resultat d’un ampli procés participatiu, amb més de 3.000 professionals implicades. Defineix l’ideal ètic de la professió i esdevé un conjunt d’arguments que la infermera disposa per a defensar una bona cura professional.

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.