prueba

Imprimir aquesta pàgina

Memòria Nursing Now Catalunya CCIIC i Col·legis 2020

El 27 de febrer de 2018, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Consell Internacional d’Infermeres (CIE) anuncien a Londres, la seva aliança per tirar endavant una campanya global que compta amb el suport del Burdett Trust for Nursing (fundació benèfica independent amb seu al Regne Unit) i col·loca les infermeres en el centre […]

0 comments

Informe “Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030” © 2022, CCIIC-UVIC

Galbany Estragués, Paola; Subirana Casacuberta, Mireia; Casas Baroy, Joan Carles; Ramon Aribau, Anna; Millán Martínez, Pere. Projeccions de la població infermera a l’horitzó de 2030. Barcelona: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Informe-Projeccions-Població-infermera-horitzó-2030-©-Setembre-2022-CCIIC-UVic-UCCpdf.pdf

0 comments

Memoria justificativa para la autorregulación de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario

La finalidad de este documento es recopilar toda la información y documentación que dé la forma y el contenido necesarios para sustentar el proceso de autorregulación, para acordar las directrices para el ejercicio de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario, así como justificar la necesidad de la […]

0 comments

Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari

La finalitat d’aquest document és recollir tota la informació i documentació que doni la forma i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per acordar les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, així com, justificar la necessitat de la mateixa.

0 comments

Objectius Nursing Now Catalunya versió en anglès

Nursing Now is a three-year global campaign launched by the International Council of Nurses (ICN), the World Health Organization (WHO) and the Burdett Trust of Nurses  Objectius Nursing Now Catalunya versió en anglès

0 comments

Objectius Nursing Now Catalunya versió en castellà

Nursing Now es una campaña global de tres años impulsada por el Consejo Internacional de las Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Objectius Nursing Now Catalunya versió en castellà

0 comments

Objectius Nursing Now Catalunya versió en català

Nursing Now és una campanya global de tres anys impulsada pel Consell Internacional de les Infermeres (CII) i de la Organització Mundial de la Salut (OMS).   Objectius Nursing Now Catalunya versió en català

0 comments

Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya

Estudi que proporciona dades imprescindibles per conèixer la situació actual de les infermeres i els infermers en l’àmbit de la salut mental a Catalunya, considerant la complexitat de les persones que són ateses, la diversitat d’àrees i contextos organitzatius de l’atenció, i la variabilitat de l’aportació de la infermera.   Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit […]

0 comments

Prescripció Infermera – Guia ràpida per acreditar-te

Informació bàsica sobre com demanar l’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.   Prescripció Infermera – Guia ràpida per acreditar-te

0 comments

Proyecto de Consenso e Implementación de los Indicadores de Evaluación de los Cuidados Enfermeros

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.   Proyecto de […]

0 comments

Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.   Projecte de […]

0 comments

Salut, estils de vida i condicions de treball de les Infermeres i Infermers de Catalunya

Estudi que proporciona informació sobre la salut, els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida, hàbits sanitaris, així com les condicions de treball de les infermeres i infermers a Catalunya, i l’associació entre el malestar psíquic i els factors de risc psicosocial.   2017 Salut, estils de vida i condicions de treball de les […]

0 comments

Consum de tabac en els estudiants d’Infermeria de Catalunya. Conclusions i Recomanacions

El següent informe resumeix les principals aportacions de la Jornada participativa realitzada el 27 de juny del 2017 on es van discutir els resultats de l’Estudi “Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a Catalunya” (ECTEC) i proposar millores de la situació descrita a l’estudi amb representants d’algunes de les universitats participants. 2017 Consum […]

0 comments

Infografia infermera tabaquisme

Infografia realitzada per posar en valor la tasca de les infermeres en la deshabituació tabàquica i donar-la a conèixer a la població en general. La infermera, per la seva proximitat amb les persones, és un agent ideal per gestionar i realitzar un acompanyament per aquelles que volen deixar de fumar. 2016 infografia infermera tabaquisme

0 comments

Estudi de consum de tabac en estudiants del Grau Universitari d’Infermeria a Catalunya

Recerca promoguda i finançada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a proposta de la Comissió de Tabaquisme, i dissenyada i executada per la Unitat de Control de Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia. Aquest treball ha sorgit de la inquietud dels components de la Comissió per descriure… Estudi de consum de tabac en […]

0 comments
doc-maternitat

L’atenció a la maternitat a diferents països. La contribució de la llevadora

L’any 2014 el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya va detectar la necessitat de donar resposta als reptes de l’especialitat de llevadoria en tots els àmbits d’actuació del sistema sanitari a fi de contribuir a la salut sexual i reproductiva de les dones i de les seves famílies a Catalunya… L’atenció a la […]

0 comments

Indicadors exercici actuacions infermeres gestió de la demanda

Descripció dels indicadors a monitoritzar en els programes de Gestió infermera de la demanda (GID), segons l’ACORD de 15 de juny de 2016, de desenvolupament de les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió d’infermera de la demanda 2016 Indicadors exercici actuacions infermeres gestió de la demanda

0 comments

Formació, docència i recerca en les infermeres de salut mental a Catalunya

Investigació promoguda i finançada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a proposta de la Vocalia de Salut Mental del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic de situació de la formació, docència i recerca en les infermeres de Salut Mental en el context actual. Formació, […]

0 comments

Guia de bones pràctiques basada en l’evidència
Teràpies complementàries

Guia de bones pràctiques basada en l’evidència elaborada amb la finalitat de recollir les proves disponibles que actualment demostren els possibles efectes beneficiosos de la utilització de les teràpies naturals i complementàries en les ciències de la salut Guia de bones pràctiques basada en l’evidència – Teràpies complementàries

0 comments
codietic

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

Codi d’ètica de les infermeres catalanes vigent, aprovat el 2013, resultat d’un ampli procés participatiu, amb més de 3.000 professionals implicades. Defineix l’ideal ètic de la professió i esdevé un conjunt d’arguments que la infermera disposa per a defensar una bona cura professional. Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.

0 comments