Proyecto de Consenso e Implementación de los Indicadores de Evaluación de los Cuidados Enfermeros

Imprimir aquesta noticia

Estudi que identifica quins són els indicadors de cures rellevants per la disciplina infermera i els consensua tenint en compte el context actual per establir criteris de selecció amb Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per monitoritzar de manera sistemàtica a la pràctica i incorporar a la central de resultats.

  Proyecto de Consenso e Implementación de los Indicadores de Evaluación de los Cuidados Enfermeros