Universidades rectifica i la Infermeria serà àmbit del coneixement

Imprimir aquesta noticia

La publicació del ‘Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ incorpora la Infermeria als Àmbits de Coneixement als quals es podran inscriure els títols universitaris oficials de Grau i de Màster; rectificant l’esborrany del projecte inicial que la relegava a disciplina menor.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) celebra que la redacció final del text reculli la modificació demanada pels quatre col·legis catalans –COIB, COIGI, COILL i CODITA–, així com pel Consejo General de la Enfermería (CGE) i les societats científiques de tot l’estat.

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha celebrat la publicació del ‘Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ (BOE 233, de 29 de setembre de 2021) que, en la seva redacció final i rectificant el projecte sotmès a exposició pública el passat mes de juny, inclou la Infermeria com a Àmbit del Coneixement.

La reivindicació formulada pel CCIIC i els quatre col·legis catalans –COIB, COIGI, COILL i CODITA–, així com pel Consejo General de la Enfermería (CGE) i les societats científiques de tot l’estat, permetrà la inscripció dels títols universitaris oficials de Grau i de Màster, una de les principals preocupacions del Consell.

Cal destacar que l’esborrany previ eliminava l’ordenació actual estructurada en cinc branques (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Arquitectura), establint 28 àmbits de coneixement que ara, en la redacció final, ascendeix a 32.

Estrella Martínez, degana del Consell celebra la modificació perquè “si el projecte legislatiu hagués tirat endavant, les conseqüències traspassarien l’àmbit universitari i hagueren fet molt de mal, no només a la professió, també a la nostra societat”.

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ (BOE 233, de 29 de setembre de 2021)