Publicat el Model d’abordatge dels Matrimonis Forçats a Catalunya

Imprimir aquesta noticia
Redactat per la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), de la qual el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) és membre.

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM) ha publicat el Model d’abordatge dels Matrimonis Forçats a Catalunya, elaborat pels membres del Comitè de Matrimonis Forçats de l’organisme.

Es tracta d’un model que posa en el centre els drets i les necessitats de les dones, infants i adolescents que han patit o estan en risc de patir aquesta forma de violència masclista. Un abordatge alineat amb les bases del nou Protocol marc per una intervenció amb la diligència deguda en situacions de violències masclistes i en funció del qual s’estableixen dos eixos d’intervenció: la prevenció i la reparació integral. A més, el model es vincula també al Protocol d’abordatge específic de salut sobre les violències masclistes.

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM)

La CNVM, adscrita al Departament d’Igualtat i Feminismes, s’articula a través d’un Plenari format per una norantena de vocalies, que representen els agents clau (entre ells el CCIIC) en matèria de coordinació sobre les diferents polítiques públiques i el disseny de les accions per erradicar les violències masclistes a Catalunya. Organitzada en grups de treball –Anàlisi dels Feminicidis, Prevenció de les violències masclistes, Formació, Casos d’alt impacte comunitari i/o complexitat, Avaluació i Eines-protocol marc– disposa també de quatre comitès centrats en el Tràfic Éssers Humans, la Mutilació Genital Femenina, les Violències Sexuals i els Matrimonis Forçats.

Enllaços d’interès

Model d’abordatge dels Matrimonis Forçats a Catalunya © CNVM, 2023
https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/2023_Model_abordatge_MF.pdf

Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM)
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/violencies-masclistes/coordinacio-i-treball-en-xarxa/cnvm/