Prescripció Infermera. Validada la Guia d’indicació infermera en procediments amb anestèsics locals

Imprimir aquesta noticia

El BOE de 4 d’abril de 2024, recull la Resolució de 22 de març de 2024 de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, per la qual el Ministerio de Sanidad valida la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren del uso de anestésicos locales”.

L’aplicació d’aquesta guia a la pràctica assistencial de la infermera abasta l’educació de la persona atesa i/o de la persona cuidadora en el maneig del tractament farmacològic i de les cures associades, l’aplicació d’estratègies per millorar l’adherència terapèutica a la medicació mitjançant el seguiment i control del tractament i monitorització dels resultats en salut, la detecció d’efectes adversos relacionats amb el tractament farmacològic, el seguiment preventiu per evitar l’aparició de complicacions associades al tractament i a la pròpia patologia, la promoció de l’accessibilitat de les persones ateses a les actuacions relacionades amb la medicació o la reducció de la variabilitat a la pràctica clínica, adequant i actualitzant aquesta guia i els protocols que se’n derivin en base a les darreres evidències disponibles, entre altres i sempre amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència i l’efectivitat de l’atenció sanitària i els tractaments que se’n deriven.

La guia autoritza la indicació infermera de Bupivacaïna, Mepivacaïna i Tetracaïna; així com les combinacions de Bupivacaïna o de Tetracaïna i Nafazolina, a més de les associacions de Tetracaïna i OxiBuprocaïna. Medicaments vinculats a proves diagnòstiques o terapèutiques i procediments de cirurgia menor d’urgència o programada per generar una pèrdua de sensibilitat d’una part reduïda del cos sense que la persona perdi la consciència.

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals i Ostomies– i tres els protocols específics –Cremades, Ferides i Ostomies– desenvolupats pel Departament de Salut.

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies / Protocol Ostomies

Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals