Prescripció Infermera. Validades les guies d’indicació infermera de deshabituació tabàquica i de procediments amb anestèsics locals

Imprimir aquesta noticia

El Ministerio de Sanidad ha publicat al BOE d’avui, 4 d’abril de 2024, dues noves guies d’aplicació en l’àmbit de la Prescripció Infermera. Concretament, les guies fan referència a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres en els àmbits de la deshabituació tabàquica i el dels procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen anestèsics locals.

Es poden consultar les guies, prement els següents enllaços:

“Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: deshabituación tabáquica”

“Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren del uso de anestésicos locales”

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals i Ostomies– i tres els protocols específics –Cremades, Ferides i Ostomies– desenvolupats pel Departament de Salut.

 

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies / Protocol Ostomies

Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals

 

Foto © Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)