Prescripció Infermera. Publicada la Guia d’indicació infermera en deshabituació tabàquica

Imprimir aquesta noticia

El Ministerio de Sanidad ha publicat al BOE d’avui, 4 d’abril, la Resolució de 22 de març de 2024 de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, per la qual es valida la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: deshabituación tabáquica”.

La guia, tal com destaca en la seva introducció, està orientada a proveir una “atenció sanitària integral, segura, col·laborativa, de qualitat, basada en l’evidència i centrada en la persona”; així com a “l’optimització de les competències professionals de les infermeres a través del desenvolupament d’actuacions de valor”, en el camp de la deshabituació tabàquica.

Amb l’atenció de les persones fumadores que decideixen iniciar un procés de deshabituació tabàquica i els processos assistencials, patologies i/o situacions clíniques –inclosos els d’atenció amb suport psicoeducatiu– com a horitzó, la guia assistencial autoritza la indicació de la Vareniclina i la Citisiniclina per part de les infermeres.

El tabaquisme està considerat com una epidèmia i és una de les amenaces més grans per a la salut pública que afronta el món. El tabac mata més de 8 milions de persones a l’any, de les quals més de 7 milions són consumidores directes i al voltant d’1,2 milions són no fumadores exposades al fum aliè. Segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’estima que el consum de tabac és responsable del 70% de totes les morts a nivell mundial, entre els 30 i els 69 anys d’edat.

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals i Ostomies– i tres els protocols específics –Cremades, Ferides i Ostomies– desenvolupats pel Departament de Salut.

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies / Protocol Ostomies

Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals

 

 

Foto © Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)