Les infermeres Montserrat Martínez i Coral Fernández, al Comitè Científic Assessor de la Covid-19 constituït per Salut

Imprimir aquesta noticia
El Comitè està integrat per persones vinculades al coneixement científic de diferents professions i àmbits de treball.

El Departament de Salut ha constituït el Comitè Científic Assessor de la Covid-19, un òrgan assessor per a l’abordatge d’estratègies de control de la pandèmia a Catalunya que actuarà amb independència de criteri en l’exercici de les seves funcions. Entre els seus membres es compten dues infermeres, Montserrat Martínez Marcos, actual cap de Secció de Prevenció de Malalties Infeccioses de Salut; i Coral Fernández Solana, adjunta de direcció d’Atenció Primària i professora associada del departament d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

El Departament de Salut i la Secretaria de Salut Pública han treballat els darrers mesos i de manera continuada en contacte amb els diversos experts que hi ha al país a l’hora d’assessorar les diferents accions de control de la pandèmia. Per tal de constituir formalment aquest Comitè Assessor, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha decidit fer un pas més i aprovar la creació d’aquest Comitè.

El Comitè Científic Assessor de la COVID-19, actuarà com a òrgan d’assessorament tècnic, d’acord amb el seu coneixement científic, en la determinació de les estratègies de control de la COVID-19 del Departament de Salut i emetrà recomanacions i propostes sobre l’abordatge de la problemàtica que la pandèmia planteja.

Estarà format per un mínim de 20 i un màxim de 35 membres d’entre professionals de reconegut prestigi en el camp de la sanitat, la medicina, les ciències de la salut i les ciències socials, jurídiques i econòmiques. Tots els seus integrants són nomenats per un període de tres anys.

La independència de criteri en el funcionament del Comitè és una garantia de servei de la ciutadania. Per això, la seva composició és prou àmplia per assegurar que puguin contribuir a conformar l’activitat assessora persones vinculades al coneixement científic des de diferents professions i àmbits de treball.

Per garantir l’operativitat del Comitè, es preveu que, a més d’en sessió plenària, actuï també en comissions de treball. El comitè es reunirà en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada trimestre i en sessió extraordinària, sempre que ho requereixi el conseller o consellera de salut o el secretari o secretària de salut pública.

La creació d’aquest comitè s’avé amb els consells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha assenyalat com a bona pràctica per als governs en la gestió de la pandèmia, el fet de comptar amb un comitè científic assessor de caràcter independent.

 

Composició del Comitè Científic Assessor de la COVID-19

Presidència: Magda Campins Martí
Secretària: Montserrat Martínez Marcos (Secretaria Salut Pública)
Vocals:
Daniel Prieto-Alhambra
Sílvia de Sanjosé Llongueras
Julià Blanco Arbués
Antoni Plasència Taradach
Antoni Trilla García
Tomàs Pumarola Suñé
Oriol Mitjà Villar
Miquel Pujol Rojo
Clara Prats Soler
Àlex Arenas Moreno
Yoseba Cánovas Zaldua
Anna Suy Franch
Anna Forcada Arcarons
Jaume Sellarès Sallàs
Salvador Macip Maresma
Juan Pablo Horcajada Gallego
Joaquin López-Contreras González
Robert Güerri Fernández
Josep M Jansà López del Vallado
Alba Vilajeliu Balagué
Begoña Roman Maestre
Guillem López Casasnovas
Antoni Soriano Arandes
Albert Bosch Navarro
Joaquim Sagalès Coma
Coral Fernández Solana
Antoni Sisò Almirall
Josep Corbella Domenech
Francesc Fina Avilès
Jordi Casabona i Barbarà
Benito Almirante Gragera
Roger Paredes Derios

 

 

Font i foto ©Salut CAT