L’Atenció Primària vertebrarà l’atenció de la Covid persistent que ja compta amb una Guia Clínica

Imprimir aquesta noticia
L'Atenció Primària vertebrarà l'atenció de la Covid persistent que ja compta amb una Guia Clínica L'Atenció Primària vertebrarà l'atenció de la Covid persistent que ja compta amb una Guia Clínica

El passat mes de febrer es reconeixia la Covid-19 com a malaltia professional i, posteriorment, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) incidia en la necessitat de fer seguiment de la Covid persistent per part de les autoritats sanitàries. En aquesta línia, el passat 17 de març, el Departament de Salut presentava una Guia clínica amb l’objectiu de consensuar l’atenció integral d’aquestes persones per millorar la qualitat i l’equitat en la seva atenció. Una gestió que se centra en els equips d’Atenció Primària, com a referents i que preveu un abordatge integral i amb una visió biopsicosocial, amb suport dels professionals: d’una banda, dels de salut mental i dels equips de rehabilitació, quan calgui; de l’altra, en coordinació amb les unitats de treball social, si en els casos es detecten factors de risc social.

El diagnòstic de Covid persistent afecta de forma destacada als treballadors de la salut que, posteriorment a la fase aguda de la malaltia (a partir de la tercera setmana), continua presentant algun símptoma relacionat amb la infecció, ja sigui de manera persistent o oscil·lant. Els símptomes afecten més a dones d’edat mitjana i s’estima que, un cop superada la fase aguda, entre un 10 i un 20% dels casos mostra persistència de símptomes, que poden ser molt variats i fluctuants. Els més freqüentment associats a la COVID-19 persistents són dispnea, tos, fatiga, dolor toràcic, palpitacions, febre o febrícula, artràlgies i miàlgies, símptomes digestius, cefalea, símptomes cognitius (‘boira mental’, manca de concentració i de memòria, etc.), formigueig i adormiment, pèrdua total de l’olfacte o del gust, dermatitis i conjuntivitis.

L’alta incidència de la Covid persistent entre les dones d’edat mitjana preocupa al Consell per l’alt impacte que té sobre una professió clarament feminitzada com és la infermeria.

El pronòstic a llarg termini, per ara, es desconeix i l’escassa evidència científica existent i la manca de tractaments específics actualment, fan que l’objectiu de la guia sigui doble: d’una banda, acompanyar aquestes persones afectades per alleugerir-les el malestar i facilitar-les la reincorporació a l’activitat habitual; de l’altra, disposar d’una visió consensuada i conjunta, tot integrant la perspectiva de les persones afectades i de diferents professionals i nivells d’atenció.

La guia és fruit del treball de més d’una dotzena de societats científiques, l’àrea assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), la mateixa SASIP, la Direcció estratègica d’Atenció Primària i Comunitària i el Col·lectiu d’afectades i afectats persistents per la COVID-19.

 

GUIA CLÍNICA COVID PERSISTENT (PDF)

(Font: Departament de Salut)