El CCIIC i l’AIFICC demanen la revisió de barems d’oposició, la creació de la categoria professional d’infermeria especialista i borses de treball diferenciades

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) comuniquen la necessitat de resoldre els casos pendents que afecten les infermeres que van aprovar l’oposició 2018 i es veuen obligades a canviar d’àmbit d’atenció.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) van mantenir una reunió, el passat divendres 10 de febrer, amb la directora gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi. El motiu de la reunió era la valoració de la resolució de la darrera convocatòria d’oposició realitzada i les conseqüències que ha tingut en les infermeres i la mateixa professió.

A la reunió –a la qual van assistir Glòria Jodar (degana del CCIIC) i Ester Giménez (infermera familiar i comunitària i presidenta de l’AIFICC)– es va posar en comú la situació generada i el malestar del col·lectiu pel procediment que, des de la publicació dels barems fins al mateix concurs oposició, no ha tingut en compte l’especialitat ni l’expertesa de les infermeres; la qual cosa ha provocat el trasllat de professionals fora del seu àmbit de treball.

La gerència de l’ICS ha comunicat la intenció d’anar resolent les comissions de servei sol·licitades. Les accions previstes de treball en un futur estan alineades amb les exposades pel Consell de Col.legis i l’AIFiCC. Jodar i Jiménez han demanat a la responsable de l’ICS que s’estableixi una via de diàleg entre les corporacions i societats científiques infermeres i que es constitueixin les Borses d’Infermeres per Especialitats.

 

Foto © Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)