El Consell posa en valor l’aportació científica de les infermeres a la salut

Imprimir aquesta noticia
Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el CCIIC demana més finançament per a la recerca infermera i que s’incrementin les investigacions sobre la pròpia professió.
El Consell també destaca l’impacte dels estereotips en la vocació infermera de les nenes.

La celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que es commemora l’11 de febrer de cada any, es va instaurar l’any 2015. Amb la iniciativa, l’Assemblea General de les Nacions Unides perseguia un objectiu molt concret: aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa a la ciència per a les dones i les nenes.

Tot i que la vocació científica de les dones pren embranzida en els últims anys, encara avui, la tasca docent i investigadora no resulta gens fàcil per a les professionals de qualsevol àmbit, tal com recull l’informe ‘Indicadors de dones i ciència‘ de 2021, elaborat pel Departament de Recerca i Universitats.

La Dra. Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), destaca que “les mateixes infermeres han hagut de salvar nombrosos esculls per poder investigar”.

Al capdavant de la professió més nombrosa del sistema de salut (50.000 col·legiades), la degana explica que “històricament, les infermeres sempre hem estat una peça clau de la recerca. Des dels diferents àmbits de cura, hem passat anys recollint dades i fent el mostreig i el treball de camp per a altres professionals investigadors”.

La creació de la Diplomatura Universitària en Infermeria (DUI) als anys 70 comença a transformar el rol auxiliar de les infermeres en la recerca, canvi que dóna un salt qualitatiu a partir de 2010 amb el reconeixement dels estudis de Grau en Infermeria.

“La proliferació dels grups de recerca infermera i la integració en els equips multidisciplinaris existents com a investigadores de primer rang ens ha permès obtenir evidències científiques que apliquem a la pràctica clínica”.

Tot i això, Jodar lamenta les dificultats que tenen les infermeres per aconseguir el finançament necessari per dur a terme aquestes investigacions. “En el cas concret de la Infermeria, el sostre de vidre és doble, parlem de recerca feta per dones per desenvolupar una professió clarament feminitzada”. Un desenvolupament holístic de la professió que es considera prioritari i que cal “construir amb base científica per donar resposta a les persones”.

Un altre tema que preocupa al Consell és l’impacte que els estereotips tenen en la vocació, front una professió que arrossega estigmes socials i professionals que distorsionen la imatge que les nenes tenen de les infermeres. “Els infants troben inspiració en models que els agraden. Nosaltres, encara avui i tristament, ens veiem obligades a denunciar l’hipersexualització del col·lectiu o la invisibilització quan se’ns assigna un paper secundari com a ajudants d’altres professions del mateix nivell acadèmic. Quina nena desitja això pel seu futur?'”. Tot i això, el Consell reconeix que s’està produint un canvi de percepció i que cada cop són més les infermeres que combaten aquests estereotips i entomen el lideratge professional en tots els camps de la salut, però també de la societat.

DONA I CIÈNCIA A CATALUNYA

Atenent les xifres de l’informe ‘Indicadors de dones i ciència’ de 2021, es confirma la presència majoritària de les dones en la carrera investigadora a les universitats catalanes durant el curs 2019-2020: titulades de Grau 58,5%, titulades de màsters 58% i personal investigador postdoctoral 42,3.

Pel que fa a l’evolució del percentatge de dones PDI (personal docent i investigador) en equivalent a temps complet (ETC), segons els àmbits de coneixement a les universitats presencials catalanes i els centres integrats, es manté estable en la majoria d’àmbits, excepte en el camp de la salut que experimenta un repunt fins a assolir el 51,2 %. Val a dir també que, en l’actualitat, 7 de cada 10 persones vinculades als estudis universitaris de salut, també són dones.

Amb aquestes xifres a la mà, sobta que en categories professionals superiors només el 27% dels líders de grup són dones, percentatge que baixa fins al 23% en el cas de les catedràtiques. “El sostre de vidre és una realitat en tots els àmbits d’exercici professional.

Informe ‘Indicadors de dones i ciència a Catalunya’ © Departament de Recerca i Universitats, 2021