El Consell d’Infermeres, membre de la Taula Social del Canvi Climàtic de Catalunya

Imprimir aquesta noticia
Marc Fortes, responsable de Projectes del COIB, assisteix a la sessió constitutiva de l’òrgan que ha de canalitzar la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

La Taula Social del Canvi Climàtic de Catalunya es va reunir per primera vegada, ahir dijous 2 de març i en sessió constitutiva a l’espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat. Integrada pel Govern i les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya, té la finalitat de compartir reptes i solucions davant el canvi climàtic; alhora que actuar com a òrgan consultiu, de participació i d’assessorament; tal com preveu la Llei del canvi climàtic.

A aquesta primera sessió de Treball va assistir Marc Fortes, responsable de Projectes del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers del Barcelona (COIB), en representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) que n’és membre.

La reunió va estar encapçalada per Pere Aragonès i van intervenir una seixantena de persones, tantes com vocalies té la Taula que presideix la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

Les aportacions van estar marcades per la gran pluralitat de les entitats participants, així com per la diversitat d’experts de tots els àmbits de recerca vinculats al canvi climàtic, que en formen part. Cadascuna de les entitats va exposar la seva visió sobre els reptes climàtics als quals cal fer front i les solucions que proposen per adaptar Catalunya als nous escenaris.

Per la seva part, Marc Fortes va manifestar el compromís de les infermeres i infermers per complir amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13, per evitar que l’alteració dels factors mediambientals impacti en el benestar i la salut de les persones.

En el marc de la trobada, el Govern va anunciar la constitució d’una Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i d’una Assemblea Ciutadana pel Clima.

La constitució de la Taula coincideix amb la declaració de sequera a bona part de Catalunya, un dels efectes més evidents del canvi climàtic.

Fotografia © Gencat