El Consell d’Infermeres, membre de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya

Imprimir aquesta noticia
La vicepresidenta del COIB, Maria Romeu Labayen, ostentarà la representació del CCIIC; i el col·legiat del CODITA, Pere Dalmau Llorca, hi actuarà com a suplent.
Estrella Martínez, recorda que cal aprovar el reconeixement de l’especialitat “sense la qual no es podrà desenvolupar i dur a terme amb èxit el Pacte Nacional de Salut Mental”

 

Dades de l’Organització Mundial de la Salut adverteixen que “una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la vida”. Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat i assenyala que cal enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques públiques, promovent un plantejament que s’amplia al conjunt de la població per tal de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l’estigma i l’exclusió social.

En aquest context, a Catalunya s’ha constituït avui, dimarts 14 de juny, la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya. La mesa neix amb l’objectiu d’exercir “un impuls i lideratge de l’abordatge integral de les polítiques en l’àmbit de la Salut Mental”, tal com expliquen fonts de l’Executiu.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) estarà representat per la vicepresidenta del COIB, Maria Romeu Labayen; i Pere Dalmau Llorca (CODITA), com a suplent. Ambdós són infermers especialistes de Salut Mental –Romeu a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i Dalmau a la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre– i, a més, exerceixen la investigació i la docència a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Rovira i Virgili (URV), respectivament.

Pere Aragonés, president del Govern i que també assumeix la presidència de la taula, s’ha referit a “la necessitat de canviar el paradigma sobre la salut mental i el benestar emocional, trencant estigmes i prejudicis”; alhora que ha reivindicat el Pacte “com una eina dirigida a les persones afectades, però també a les famílies i entorns més propers, als professionals i als agents prestadors de serveis”, per tal d’impulsar el canvi de mirada i assumir els grans reptes del sector, que són “identificar els problemes estructurals, acotar objectius i impulsar solucions, millorar estratègies encaminades a oferir una atenció integral 24 hores al dia i 7 dies a la setmana i que atengui a les persones des de la diversitat i al llarg de les diferents etapes de la vida, així com estabilitzar els recursos per consolidar els serveis”.

Pel que fa a aquesta acció col·lectiva, Aragonés ha explicat que en el pacte hi participen la majoria de Departaments de la Generalitat perquè “hem de tenir cura de la salut mental des de tots els àmbits de la vida” i ha incidit en què a partir d’ara, la tasca de la taula serà definir l’estratègia de salut mental que ha de donar forma al pacte, fer el seguiment, coordinació i validació de les propostes d’actuació elaborades pels diferents grups de treball i vetllar per les propostes que van sortir del Ple del Parlament sobre la salut mental del passat mes de desembre.

En referència a aquesta activitat parlamentària, Estrella Martínez, degana del Consell d’Infermeres, ha volgut destacar “la importància d’escoltar els professionals i usuaris i usuàries, per aprendre i legislar perquè les idees es materialitzin i vagin més enllà de les teories i les bones paraules”. En aquest sentit, Martínez, posa a disposició del Govern tota la capacitació de les infermeres com a professionals especialistes en Salut Mental, “una especialitat, pendent de reconeixement –tal com va denunciar en Pere Dalmau, el passat divendres, davant la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (CESMA) al Parlament– i sense la qual no es podrà desenvolupar i dur a terme amb èxit el Pacte Nacional de Salut Mental”.

A banda, Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, ha remarcat que la Taula ha de ser l’eina que doni el vistiplau i col·labori a construir l’estratègia de país en salut mental. “Hem de parlar de les necessitats de les persones afectades per una problemàtica de salut mental, però també de les famílies i dels professionals”, ha destacat Casamitjana. Per fer-ho, la directora del Pacte ha assegurat que cal un lideratge clar, que assumirà el Pacte Nacional de la mà de la Taula que avui es constitueix, per oferir una solució coordinada entre departaments davant dels problemes del sistema.

També ha participat en l’acte, telemàticament, la cap de la unitat Política, Dret i Drets Humans del Departament de Salut Mental i Consum de Substàncies de l’Organització Mundial de la Salut, Michelle Funk; així com múltiples associacions del sector.

 

La Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya

La Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya és una taula participativa i oberta i estretament vinculada al sector de la salut mental, amb representació de les principals entitats i associacions, així com la taula del tercer sector, passant per familiars i primeres persones o especialistes en salut mental.

La Taula està presidida pel president de la Generalitat i n’ostenta la vicepresidència la consellera de la Presidència. En formen part com a vocals els titulars dels Departaments d’Empresa i Treball; d’Igualtat i Feminismes; d’Educació; de Recerca i Universitats; de Salut; d’Interior; de Drets Socials; de Cultura i de Justícia. També en forma part un representant de la Secretaria de Salut Pública; del Programa del Pacte Nacional de Salut Mental; del Pla director de salut mental i addicions; del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addicions; els membres del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, i un representant de cadascun dels col·legis oficials següents: el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya; el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; Col·legi Oficial de Treball Social; Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

També hi participa un representant de la Societat Catalana de Psiquiatria i de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil; de la Societat Catalana de Psicologia Clínica; de la Fundació Congrés Català de Salut Mental; de l’Associació Catalana de Professionals d’Atenció Pública en Salut Mental i de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria Catalunya.

Finalment, la Taula inclou membres del Consell Nacional de Dones i del Consell Nacional de Joventut; el Consell de la gent gran de Catalunya; el Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya; el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat; la Taula del tercer sector; l’Associació Catalana de Mestres i Educadors i les organitzacions representants dels ens locals més representatives de Catalunya.

El programa neix a partir del Pla Integral de Salut Mental i el compromís del Govern i el Parlament per superar les expectatives del Pla Integral, centrar-ho en la salut comunitària i amb la finalitat de dirigir-lo a tota la ciutadania, fer-lo interdepartamental i sobretot participatiu i obert, fent de pont entre el govern i la societat civil.