El Consell d’Infermeres defensa l’accessibilitat, la gratuïtat i la responsabilitat pública com a principis de la llei d’internalització del transport sanitari, davant del Parlament de Catalunya

Imprimir aquesta noticia

Elena Gil, en representació del Consell d’Infermeres, compareix davant de la Comissió de Salut per presentar les aportacions professionals en la ponència sobre la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00445/13).

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) va comparèixer ahir, dijous 16 de febrer, davant de la Comissió de Salut (CS) del Parlament de Catalunya, per fer les aportacions professionals entorn de la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00445/13),

Elena Gil, vocal del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), va assumir la representació del CCIIC en la que era la cinquena de les ponències que celebra la cambra des que, el juliol de 2021, es va registrar la proposta.

Gil –amb un ampli currículum com a infermera extrahospitalària, voluntària d’emergències i docent, entre altres– va afirmar en la seva introducció que un cop analitzada la proposició de llei, des del “rigor i el coneixement de base, el sistema de transport sanitari, en tant que visible, és prou desconegut per tothom”.

Elena Gil, va continuar la seva intervenció posant en relleu que la llei “ha de tenir el benestar de la persona com a centre” i que s’ha de fonamentar en el marc legal de l’Estatut d’Autonomia, segons les seves competències, però també “els seus principis ètics”. Uns principis d’igualtat que el CCIIC identifica com a garants de l’accessibilitat, la gratuïtat i la responsabilitat pública en la internalització del transport sanitari.

Pel que fa a la titularitat i els tipus de serveis, Gil va titllar la situació actual de “variopinta”. Una situació que, el dia d’avui, deixa en mans d’adjudicataris –empreses alienes al sector públic– el 100% dels equips de Suport Vital Bàsic (SVB) de Catalunya i gran part de les unitats de Suport Vital Avançat (SVA) que es reparteixen entre el SISCAT i empreses externes proveïdores. Una situació que cal corregir amb l’esmentada internalització del transport sanitari.

Amb el model operatiu a Barcelona com a referent de la proposta de llei, Elena Gil va preguntar a la Comissió si es disposa d’algun estudi que confirmi “la possibilitat d’aplicar-ho a la resta de territoris i amb millores” i si el desplegament de la llei comptarà amb els recursos per crear infraestructures operatives pròpies de salut, com altres serveis essencials i d’emergències, per construir “un 112 sòlid en tots els seus elements”.

Gil també va instar la taula a mirar, salvant la idiosincràsia territorial, cap a altres models d’èxit, com ara Balears, o les iniciatives que s’estan treballant simultàniament arreu de l’estat; i al Departament de Salut i el CatSalut a “trobar els mecanismes de control per garantir que el servei de transport sanitari a Catalunya compleixi a màxims tot el que està previst a la llei”. I va enumerar un seguit de situacions identificades pel Consell com a indicadors de risc i que poden posar en perill la salut de les persones com ara la insatisfacció dels usuaris i dels treballadors, la inequitat dels territoris, les dificultats en la coordinació, la insuficiència i la ineficiència que repercuteixen en la qualitat i la seguretat del servei o la manca de formació continuada dels treballadors, entre moltes altres.

La representant del CCIIC va finalitzar la seva intervenció recordant als parlamentaris que “per tenir cura de les persones, és imprescindible tenir cura dels professionals, protegint-los, dotant-los, motivant-los i formant-los”.

Durant la sessió també van comparèixer representants del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, de la Intersindical – Confederació Sindical Catalana i del Sindicat Transport Sanitari.

 

VÍDEO Minut 3’40” a 14’22” I ©Canal Parlament

PROPOSTA DE LLEI Internalització del Transport Sanitari

 

 

Foto © Canal Parlament