El Consell d’Infermeres contrari a la creació de la titulació de ‘Tècnic Superior en Gestió de Serveis en Centres Gerontològics’

Imprimir aquesta noticia
El CCIIC s’adhereix a la petició de la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG) perquè es retiri la proposició no de llei que avalaria aquest nou grau superior i que “no aporta cap solució al model de cures de llarga durada, residencial i domiciliari, que s’ha d’abordar amb urgència”.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha acordat manifestar-se a favor del comunicat emès per la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG), en què sol·licita la retirada de la proposició no de llei per a la creació de la titulació de grau superior de tècnic superior en gestió de serveis en centres gerontològics.

El Consell i els quatre col·legis territorials –COIB, COIGI, COILL i CODITA– coincideixen amb el posicionament i manifesten que la proposta de la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat del Congrés dels Diputats “no aporta cap solució al model de cures de llarga durada, residencial i domiciliari, que s’ha d’abordar amb urgència”, en paraules de la seva degana, Estrella Martínez.

El CCIIC es manifesta “plenament conscient” de la dificultat per cobrir plantilles, però no creu que la solució passi per la creació de noves titulacions, perquè “la professionalització de la cura a les persones grans institucionalitzades és diversa i l’oferta formativa, molt àmplia: infermeres, tècniques en cures auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, treballadores socials, terapeutes ocupacionals, psicòlegs o gerocultores, entre d’altres”. Tanmateix, “el problema de fons és la ràtio professional/pacient i aquesta nova titulació no ho resol i només vindrà a alimentar el conflicte de competències que, encara a dia d’avui, existeix entre les diferents professions”.

En aquest sentit, Estrella Martínez reivindica la importància de repensar l’atenció a les persones grans i “fer-ho amb anticipació i generositat per respectar la seva voluntat i diversificar el model assistencial. La institucionalització, l’atenció domiciliària, l’acompanyament i la promoció de la salut o l’autogestió de la cura i les noves tecnologies han de ser opcions a l’abast de tothom. Cal flexibilitzar el sistema perquè la societat canvia i la gent gran també. Les cures de llarga durada han de comptar amb més recursos i més eficients”.

Finalment, el Consell reitera el seu suport al comunicat de la SEEGG i urgeix la retirada de la proposta no de llei, així com “respectar la competència i la ciència de les infermeres, centrant els esforços en l’assignació de recursos de salut i socials perquè tothom envelleixi de forma digna i amb l’atenció adequada”.

 

COMUNICAT SEEGG PDF Sociedad Científica Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) para la retirada inmediata de la proposición no de ley sobre la creación de una nueva titulación de grado superior de ‘Técnico Superior en Gestión de servicios en centros gerontológicos’.

Foto © Ariadna Creus i Àngel García / Banc d’Imatges Infermeres