El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya proposa iniciatives i millores professionals i laborals davant la situació actual

Imprimir aquesta noticia

MANIFEST

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) volem posar de manifest que la situació de crisi dels professionals de la salut, i específicament de les infermeres, es troba al límit degut a l’augment de les necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitats en tots els àmbits d’atenció.

És imprescindible replantejar la manca de reconeixement de la professió i abordar aspectes clau com ara l’equiparació dels salaris respecte de la resta de graduats universitaris, incloure les categories especialistes, desenvolupar un pla de carrera professional adaptat a l’expertesa i posar en valor les cures infermeres.

Així mateix, alertem sobre el dèficit estructural d’infermeres que hi ha al conjunt de Catalunya i que dificulta la resposta a les necessitats d’una població més envellida, amb problemes de salut crònics i una necessitat de cures creixent. A més, cal tenir en compte que a curt termini es jubilaran moltes infermeres, per la qual cosa es preveu que les dotacions disminueixin arreu del país. Situació agreujada pel nombre elevat de professionals que, en els dos últims anys i empeses per salaris i condicions laborals precaris –als quals cal afegir l’impacte de la pandèmia– han acabat abandonant la professió.

I és que el lideratge i les responsabilitats que exercim les infermeres no estan alineades amb les nostres retribucions i titulació acadèmica; una manca de reconeixement que impossibilita, també, el nostre accés a llocs i càrrecs de planificació i gestió.

És per això que el CCIIC, després de reiterades sol·licituds, demanem al Departament de Salut que actuï amb criteri d’equanimitat i transversalitat prenent decisions que ajudin a la transformació, progrés i millora del sistema de salut per afavorir l’excel·lència en l’atenció de la salut dels nostres conciutadans.

Les infermeres atenem les demandes de la població des d’un model salutogènic que ha d’afavorir la transformació de les polítiques de salut i la màxima participació de les persones envers la seva salut; per la qual cosa reiterem un cop més, propostes i mesures proposades pel Consell d’Infermeres i que, en aquests moments, urgeix posar en acció:

  1. Fer efectiva la categoria especialista en l’àmbit professional amb 6 anys de formació com ja passa en altres comunitats autònomes i establir les bases per regularitzar la Pràctica Avançada.
  2. Equiparar el contracte de les infermeres amb la resta de graduats universitaris, de manera que passin del grup A2 al grup A1, cosa que implica equiparar el sou i les possibilitats de promoció al de la resta de graduats.
  3. Desenvolupar un pla de carrera professional adaptat a l’expertesa, la competència i la responsabilitat de les infermeres, amb nivells graduals (de júnior a sènior), que comportin retribucions progressivament més elevades.
  4. Equiparar el sou i les condicions de treball de les infermeres que treballen en l’àmbit sociosanitari i residencial al de les infermeres d’altres àmbits.
  5. Augmentar la participació de les infermeres en els àmbits de planificació i direcció estratègica, aprofitant el coneixement i la visió transformadora i centrada en les persones, que afavoreixi el disseny i el desenvolupament de nous models d’atenció i d’organització.
  6. Impulsar pràctiques infermeres efectives i innovadores. La innovació impulsada per infermeres té el poder de transformar el sistema de salut i atenció a la cura.
  7. Posar en relleu el nivell de competència científica, tècnica, humana i social de les cures infermeres en la pràctica assistencial, revisant els marcs d’avaluació existents al sistema de salut per tal d’incorporar nous indicadors orientats a la millora de l’atenció i a la visualització de l’aportació de les cures infermeres a la societat.

Set mesures urgents que han estat exposades en diverses ocasions davant del Departament de Salut, de les patronals, dels sindicats, dels partits polítics amb representació parlamentària i dels principals proveïdors sanitaris. Així i tot, en el preacord de conveni SISCAT recentment signat, encara no hem detectat prou accions en aquesta direcció.

És per això que, una vegada més, ens posem a disposició de les autoritats sanitàries per poder aplicar amb immediatesa les mesures que permetin millorar les condicions professionals i laborals de les infermeres, cosa que redundarà en una millor atenció sanitària a la ciutadania.

 

Barcelona, 20 de gener de 2023

 

Manifest (PDF)