Directes al centre de salut: així és el nou protocol de ‘punxades’

Imprimir aquesta noticia
Actualització conjunta del document operatiu per part dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior, arran de l’alerta per les agressions detectades en els locals d’oci de Catalunya i altres territoris, en els últims dies.

El Govern ha actualitzat aquest 30 de juliol, el document operatiu que té com a objectiu donar una resposta coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de punxades en espais d’oci en els darrers dies.

Es tracta d’un document conjunt dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior. S’hi recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge.El protocol presentat adopta una marcada dimensió comunitària, establint que la responsabilitat de prevenir o acompanyar les víctimes d’aquest fenomen és eminentment col·lectiva. En aquest sentit, el document recull el paper que poden tenir el personal dels espais d’oci, el personal de serveis públics de transport, l’entorn de la persona que pot haver rebut una punxada, i qualsevol persona que, en general, pugui detectar comportaments estranys i la consegüent necessitat d’actuar i donar suport. El document defineix també pautes d’actuació i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d’emergències 112.

Què fer davant d’una sospita de punxada?

Pel que fa a l’abordatge, si s’intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport, segons sigui el cas.

Es recomana evitar anar a casa directament; cal dirigir-se a un centre sanitari al més aviat possible, i fer-ho preferiblement acompanyada, per tal de realitzar les proves pertinents.

Quan una persona arribi a un centre sanitari amb una punxada se seguirà, d’entrada, el protocol de punxada accidental. A continuació es valorarà l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.

El document actualitza el protocol ja existent i també estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor. En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d’atenció a agressió sexual recent.

Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada

En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada. A més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya (SIAD, SIE, SAI i el telèfon 900 900 120, disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb informació en una gran varietat d’idiomes). Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per tramitar una denúncia.

El paper dels ens locals, els entorns d’oci i els mitjans de comunicació

El protocol adoptat aquest divendres recull un conjunt de recomanacions per als ens locals i comarcals i per als mitjans de comunicació. Als primers, els demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d’oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats. Pel que fa als mitjans, es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn.

La submissió química, una violència en expansió

Tal com expliquen els Mossos d’Esquadra en el seu web, aquesta és una pràctica en expansió i des del 2021 al 12 de juny del 2022, s’havien recollit 288 casos relacionats de manera directa amb la submissió química (167) i la vulnerabilitat química (121).

Unes xifres a les quals, ara, cal sumar aquesta onada de punxades, que s’està produint de forma simultània en diferents territoris, tot i que el Govern destaca que no s’ha tingut coneixement de cap tipus de fet delictiu posterior i tampoc violències sexuals, en concret.

Consulteu el document PDF

Font: Govern de la Generalitat de Catalunya / Mossos d’Esquadra

Fotografia ©Ingimage Missatges License