Comunicat: “El Consell de Col·legis d’Infermeres adverteix de la invasió de competències professionals amb l’excusa de la pandèmia”

Imprimir aquesta noticia

COMUNICAT

Barcelona, 19 de novembre de 2021

El Consell de Col·legis d’Infermeres adverteix de la invasió de competències professionals amb l’excusa de la pandèmia

Els col·legis oficials d’infermeres de Catalunya denuncien l’intrusisme professional que suposen les propostes de creació de noves titulacions i l’assumpció “temporal” d’atribucions i competències professionals pròpies i exclusives de la infermeria per part d’altres professions amb l’excusa de l’emergència de la crisi sanitària.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA), denuncien la invasió de les atribucions i competències infermeres als centres de salut públics i privats de Catalunya en els següents àmbits:

 • Radiologia. S’assignen competències pròpies de la infermera al tècnic superior en imatge per al diagnòstic i radioteràpia, de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), com ara les cures infermeres específiques que sorgeixen i acompanyen els processos radiològics o la valoració de les necessitats de les persones i les seves cures, abans, durant i després del procés.
 • Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica. La pràctica d’extraccions i el control tècnic de mostres, entre d’altres, per part del tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic i del tècnic superior d’anatomia patològica i citodiagnòstic, ambdós CFGS, envaeix competències de les infermeres.
 • Urgències i Emergències. Es descontextualitzen del marc competencial del tècnic en emergències sanitàries (CFGM) actuacions pròpies de la Infermeria com són l’administració de medicació o la canalització de vies venoses, entre altres.

Aquestes situacions d’intrusisme es veuran agreujades si s’aprova la nova titulació de tècnic superior en gestió de serveis en centres gerontològics, que envairà les competències pròpies de l’especialitat d’infermeria geriàtrica, tal com ha denunciat la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG), amb l’adhesió del CCIIC.

Aquest posicionament del Consell i dels col·legis catalans en cap cas significa una oposició a la creació de nous cicles formatius o d’estudis de grau que regulin i ordenin l’atenció a la salut, sinó la reclamació que els plans i circuits formatius respectius no siguin invasius i no absorbeixin les atribucions i competències pròpies i exclusives de la professió infermera. Així mateix, les institucions que representen les infermeres catalanes demanen que cap persona que no hagi cursat el grau en Infermeria tingui atribucions i competències pròpies de la professió infermera i que els centres de treball públics i privats cataloguin places i competències que estiguin d’acord amb la llei, en el disseny de la seva relació de llocs de treball (RLT).

Agreujada per la covid

Aquesta situació es veu actualment agreujada per la saturació del sistema que ha ocasionat la crisi sanitària provocada per la covid-19, que està aixoplugant mesures extraordinàries que impliquen l’habilitació “temporal” de competències pròpies de les infermeres en professionals que no ho són. Aquest seria el cas dels canvis en els protocols de cribratge o de vacunació, entre altres. En aquest sentit, les infermeres i infermers demanem:

 • La participació de les infermeres en el disseny i l’avaluació de nous protocols.
 • La formació especialitzada dels professionals implicats per part d’infermeres titulades com a garantia per a la ciutadania.
 • La supervisió de les infermeres de la prestació de cures o de serveis delegats.
 • La definició de l’excepcionalitat i de la temporalitat d’aquestes cessions d’atribucions i de competències, que garanteixi el retorn en exclusiva a la professió infermera, en un futur immediat.
Manca d’infermeres

Aquesta situació s’explica per la manca d’infermeres i infermers que pateix el nostre sistema de salut. Per aquest motiu, des del CCIIC i els quatre col·legis oficials d’infermeres de Catalunya es proposen les següents mesures i actuacions per assolir la ràtio necessària de professionals que permeti restituir i blindar l’espai competencial de la professió:

 • Auditar de forma segmentada la ràtio infermera / persona atesa, tenint en compte un espectre ampli de la cura infermera que abasti des de la prevenció i la promoció de la salut fins a les situacions de malaltia (hospitalització, residencial i domiciliària) i altres camps, com ara els de la recerca, la docència i la digitalització de la salut (TIC).
 • Avançar en el desenvolupament de les especialitats i la planificació de places específiques en convocatòries d’ocupació o RLT.
 • Establir un nombre mínim d’Infermeres necessàries com a condició sine qua non per poder prestar determinats serveis de salut, públics o privats, com ara els d’Anàlisis Clíniques, Geriatria, Radiologia o Urgències i Emergències, on l’intrusisme professional és estructural.
 • Incrementar l’oferta de places universitàries del grau en Infermeria tenint en compte:
 • La correcció de la ràtio infermera, en un termini curt o mitjà.
 • La taxa de reposició per afrontar la jubilació massiva d’infermeres durant la pròxima dècada.
 • L’efecte de la covid-19 i la covid-19 persistent sobre la població infermera.
 • L’equitat territorial en l’oferta de places.
 • Adoptar les polítiques necessàries (de captació i retenció) per fer de Catalunya una destinació professional atractiva per a les infermeres i infermers.
 • L’equiparació d’infermeres a la resta de països europeus.

En definitiva, el Consell d’Infermeres i els col·legis demanen a les administracions públiques amb competències en salut, en educació i en ocupació, així com als centres de treball, que duguin a terme les actuacions necessàries per garantir el marc competencial de les titulades en el Grau d’Infermeria, protecció legal i professional que ha de garantir el benestar de les infermeres i els infermers i avalar l’atenció a la salut de la ciutadania, amb seguretat i qualitat.

 

SOCIETATS CIENTÍFIQUES ADHERIDES

(Per ordre alfabètic)

 • ACEESE Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar
 • ACICI Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infecció
 • ACIN Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica
 • ACIP Associació Catalana d’infermeria Pediàtrica
 • ACIR Associació Catalana d’Infermeria Radiològica
 • ACISE Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar
 • ACITSL Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral
 • ACLL Associació Catalana de Llevadores
 • ADEIC Associació de Directores d’Escoles d’infermeria de Catalunya
 • AEEC Asociación Española de Enfermería en Cardiología
 • AIFICC Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
 • ASCISAM Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental
 • SCBI Societat Catalano-Balear d’Infermeria
 • SEEIUC Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
 • SEER Sociedad Española de Enfermería Radiológica

COMUNICAT PDF