Comença el desplegament de la indicació infermera de medicaments subjectes a prescripció mèdica

Imprimir aquesta noticia

El Departament de Salut ha anunciat que el Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) ja està preparat perquè les infermeres que exerceixen en entitats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) puguin indicar medicaments subjectes a prescripció mèdica, sempre que estiguin inclosos en les guies oficials publicades pel Ministerio de Sanidad.

Una fase del procediment que arrenca amb la digitalització del llistat de medicaments que consten en les guies assistencials de Ferides i de Cremades, publicades en el BOE i que estan recolzades pels protocols elaborats pel Servei Català de la Salut.

L’objectiu dels esmentats protocols és sistematitzar la implantació de les guies estatals en la pràctica clínica diària, alhora que promoure la participació coordinada de tot l’equip assistencial en l’atenció de les persones ateses. Val a dir que el Departament de Salut permet que les entitats privades facin les adaptacions corresponents dels protocols, perquè les infermeres que hi exerceixen també puguin indicar medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Aquest desplegament és un pas més per a l’exercici ple de la prescripció infermera, una competència pròpia i intrínseca que millora l’accés de la ciutadania a la seva medicació, reforça el rol autònom de la infermera i augmenta l’eficiència evitant la duplicitat de visites.

 

GUIES

Cremades

Hipertensió i Diabetis

Ferides

Ostomies

  

PROTOCOLS

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/pautes/protocol-indicacio-infermera-cremades.pdf

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/pautes/protocol-indicacio-infermera-ferides.pdf

Foto:  Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)