8 d’octubre: Dia Mundial de les Cures Pal·liatives

Imprimir aquesta noticia

El Dia Mundial de les Cures Pal·liatives (WHPCD) se celebra enguany el dia 8 d’octubre (segon dissabte del mes) i ho fa sota el lema ‘Guarint cors i comunitats’.

Tal com recull l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les cures pal·liatives són una part crucial dels serveis de salut integrats i centrats en les persones. Alleujar el patiment greu relacionat amb la salut –sigui físic, psicològic, social o espiritual– és una responsabilitat ètica global.

Així, tant si la causa del patiment és malaltia cardiovascular, càncer, insuficiència orgànica important, tuberculosi resistent als fàrmacs, cremades greus, malaltia crònica terminal, trauma agut, prematuritat extrema del part o fragilitat extrema de la vellesa, entre altres; les cures pal·liatives han d’estar disponibles a tots els nivells d’atenció.

Es calcula que globalment només el 14% dels pacients que necessiten cures pal·liatives reben aquesta atenció, situació que es contraposa a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 ‘Treballant cap a la cobertura sanitària universal’. És per això que l’OMS encomana als països el reforç dels serveis de cures pal·liatives i promou la seva inclusió com a part clau dels seus sistemes de salut. Per millorar aquest accés equitatiu l’organisme posa èmfasi en un enfocament d’Atenció Primària de la Salut i el desenvolupament d’eines d’avaluació per mesurar el progrés aconseguit, implementar orientacions tècniques i difondre aquesta informació.

Les infermeres i infermers tenen un paper molt rellevant en les cures pal·liatives i esdevenen una peça clau de l’equip multidisciplinari durant tot el procés, en la continuïtat assistencial i, moltes vegades, com a enllaç  entre les persones ateses, les seves famílies i la resta de l’equip assistencial. La nostra proximitat al pacient i la nostra aportació professional són imprescindibles perquè aquest procés sigui, físicament i emocionalment, el menys traumàtic possible o, fins i tot, satisfactori per a les persones que atenem i les seves famílies”, ha manifestat Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

 

Més informació: https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day