13 d’abril: Jornada “Lideratge infermer en centres de llarga estada”

Imprimir aquesta noticia
Ponents: Katherine S McGilton, Montserrat Gea Sánchez i Miquel Perea Garcia,.

El “Lideratge infermer en centres de llarga estada” és el lema de la jornada organitzada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per abordar les necessitats assistencials de les persones que viuen a residències i centres sociosanitaris i el funcionament dels models actuals de dotació de personal que s’hi implementen.

La sessió, que tindrà lloc el pròxim dijous 13 d’abril a la seu del COIB, s’obrirà a les 16 hores amb la inauguració que anirà a càrrec de Cristina Plou Pérez, vocal de junta i membre de la vocalia d’infermeria Geriàtrica del COIB.

Tot seguit (16.10h), la Dra. Katherine S McGilton –científica sènior del Toronto Rehabilitation Institute del Canadà– i la Dra. Montserrat Gea Sánchez –infermera i professora de la Universitat de Lleida– presentaran els resultats de l’estudi “Nursing Leadership in Long Term Care in Canada and Catalonia”. El treball, centrat a identificar i avaluar els factors que intervenen en la construcció d’aquest lideratge infermer eficient, mostra la realitat de dos entorns sanitaris diferents com són Canadà i Catalunya. La Dra. Glòria Jodar Solà, degana del CCIIC i directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del COIB, moderarà el torn de paraules que s’obrirà en acabar l’exposició.

Durant el segon dels blocs (17.15h) de la jornada, la Dra. McGilton aprofundirà en com el lideratge de les infermeres especialitzades en cures a llarg termini marca la diferència i obté bons resultats, tant per als usuaris i usuàries residents com per als professionals que treballen en aquest tipus de centres, amb la ponència “Nurse Practitioners in Long Term Care: Making a Difference to Patient and Staff Outcomes”. McGilton analitzarà la desconnexió entre els models de dotació de personal actuals i la complexitat assistencial, en salut i social, dels residents dels centres de llarga estada; posarà en valor els nous models d’optimització de cures que incorporen les infermeres especialistes o infermeres de pràctica (IPA) avançada, segons els països; o tractarà altres aspectes com els canvis organitzatius i polítics necessaris per millorar l’atenció.

Finalment (18h), Miquel Perea Garcia, conseller del CCIIC i membre de la vocalia d’Infermeria Geriàtrica del COIB, farà una aproximació territorial amb una anàlisi de la “Situació actual a Catalunya” dels centres residencials i sociosanitaris de llarga estada.

El termini d’inscripció a la jornada, que és gratuïta i tindrà servei de traducció simultània, finalitza el pròxim 12 d’abril i s’ha de fer via telemàtica al web del COIB.

“Nursing Leadership in Long Term Care in Canada and Catalonia”

L’estudi

La influència de la infermera líder en la prestació de cures de qualitat i en la retenció i satisfacció del personal que treballa a les residències i centres de cures de llarga estada està ben documentada per la literatura científica. No obstant això, moltes infermeres líders continuen desenvolupant breument la seva funció i la contractació d’aquestes infermeres continua sent una assignatura pendent. Amb una població cada cop més envellida i el repte que constitueixen aquests llocs de lideratge, és important comprendre els factors que donen suport a les infermeres de les residències i centres de llarga estada, en el context del Canadà i Catalunya, per a una correcta planificació dels recursos humans.

Les autores

La Dra. Katherine McGilton és científica titular de l’Institut de Rehabilitació de Toronto – University Health Network i professora de la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg de la Universitat de Toronto. Recentment, ha ingressat a l’Acadèmia Canadenca de Ciències de la Salut per la seva labor en el camp de l’envelliment. La recerca de la Dra. McGilton se centra en la millora de l’atenció a l’adult gran amb demència i els models d’atenció en la pràctica i l’optimització de la força de treball en residències i centres de cures de llarga estada.

La Dra. Montserrat Gea Sánchez és professora de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i investigadora de l’IRBLleida on va fundar el Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS), així com el Grup consolidat d’Estudis de la Salut, Societat, Educació i Cultura de les Cures (GESEC) de l’INDEST. És membre de la consultora del grup Investén-isciii del Instituto de Salud Carlos III i del CIBER de Fragilitat CIBERFES. Ha estat directora general de Professionals de la Salut de la Generalitat de Catalunya del 2020 fins al gener de 2023.