VÍDEO: Primera jornada de la Comissió de Documentació Clínica, amb la participació del CCIIC

Imprimir aquesta noticia

El Departament de Salut ha publicat en obert el vídeo de la “1a Jornada de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica (CTMDC)” que, sota el lema ‘Criteris i Recomanacions en la Gestió de la Documentació Clínica’, tenia per objectiu exposar les línies de treball que estan desenvolupant els grups de treball de l’esmentada comissió multidisciplinària.

A la jornada va participar Isabel Pera, representant del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) a la CTMDC del Departament de Salut, qui va moderar un dels blocs que duia per títol “Afectacions de la Llei de Registre Civil”. El debat es va desenvolupar entorn de l’exposició de la Mª José Campo, membre de l’assessoria Jurídica del Departament de Salut, en relació al protocol per als centres sanitaris amb servei de maternitat i la fitxa de proves dels nadons.

La sessió es va iniciar amb la benvinguda institucional, a càrrec de Mercè Salvat, secretària general del Departament de Salut; que va donar pas a la presentació de la CTMDC, amb Gemma Gelabert i Patrícia Lloveras, actuals presidenta i vicepresidenta respectivament, de la Comissió. També qui fou la primera responsable de l’ens, Maria Rovira, va fer una retrospectiva dels inicis de la CTMDC.

Organitzada en diferents àrees temàtiques, la jornada va tractar també la gestió de la documentació clínica, l’accés i l’intercanvi de dades personals en matèria de salut, un capítol de consultes i recomanacions, així com els reptes de futur més immediats.

Marta Àlvarez, directora general de serveis del Departament de Salut, va fer la cloenda d’aquesta primera jornada de la CTMDC que va tenir lloc el passat 29 de setembre.

 

La CTMDC

La Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica és un ens creat el 2013 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i té com a missió principal, establir criteris homogenis sobre els drets d’informació concernents la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, en els àmbits següents:

  • La custòdia, la conservació, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica.
  • L’accés a les dades personals en matèria de salut i l’intercanvi de les dites dades, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra naturalesa, i també la seva interoperabilitat.
  • Totes les altres funcions d’assessorament que en relació amb la gestió de la documentació clínica li encomani el departament competent en matèria de salut.

A més, la CTMDC és la responsable de l’edició del protocol de referència, per als centres i per als professionals sanitaris, per tal de facilitar l’aplicació dels criteris consensuats.