#SMde10, la campanya del Consell d’infermeres per liderar la transformació de l’atenció en salut mental a Catalunya

Imprimir aquesta noticia

La renovada Comissió d’Infermeria en Salut Mental del CCIIC, que coordina Maria Romeu, arrenca amb diferents reptes ben definits perquè Catalunya tingui una “Salut Mental de 10!”.

La Comissió d’Infermeria en Salut Mental del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CSM – CCIIC) endega la campanya “Salut Mental de 10!” per difondre i encoratjar les infermeres a assumir els desafiaments des del lideratge professional en aquest camp.

Sota els hashtags #SMde10 #CCIIC, es proposen diferents reptes, amb els membres de la Comissió com a referents. L’objectiu de la campanya és obrir un canal de comunicació entre el Consell i les infermeres i infermers especialistes i experts que exerceixen en serveis i unitats, específics o multidisciplinaris, de salut mental (o amb aquelles altres infermeres que hi estan interessades), per establir sinergies.

 

ELS REPTES

Els reptes es publiquen a partir de la primera setmana de març i es podran fer consultes enviant un missatge a l’adreça electrònica salutmental@infermeres.cat.

#repte1

Valorem les necessitats i entorn de les persones amb diagnòstic TMG, planificant cures específiques i amables, per elles i llurs famílies!

#repte2

Les persones amb necessitats de salut mental han de conèixer i accedir a la cartera de serveis de les infermeres especialistes en salut mental.

#repte3

Garantim la continuïtat de les cures entre els serveis de salut mental, hospitalaris i comunitaris; així com amb l’atenció primària i els diferents recursos socials.

#repte4

Treballem per adequar i homogeneïtzar els recursos dels diferents proveïdors de serveis, per garantir la qualitat i l’equitat territorial de les cures de les infermeres de salut mental.

#repte5

Cal que els proveïdors de salut reconeguin la formació clínica de les infermeres de salut mental i, com a facultatives, puguem realitzar primeres visites i es redueixin les llistes d’espera.

#repte6

Incrementar les dotacions d’infermeres especialistes per assegurar i millorar l’atenció a la població, atès l’augment dels problemes de salut mental i addiccions.

#repte7

Acreditar més places de formació d’infermera en salut mental a les unitats docents i que es reconegui l’especialitat en el lloc de treball per evitar la fuita de talent i d’expertesa

#repte8

Donar a conèixer a la població que les infermeres especialistes i expertes estem presents en els serveis i programes, aplicant tractaments que contribueixen a la salut mental global.

#repte9

Vetllar perquè les cures de les infermeres especialistes i expertes del Programa d’Hospitalització Domiciliària en Salut Mental arribin a la llar de les persones, amb la qualitat i intensitat adequades, per evitar ingressos hospitalaris innecessaris.

#repte10 (final)

Treballar totes a una per aconseguir l’ampliació de les places de FSE-SM i el reconeixement de l’especialitat i de l’expertesa de totes les infermeres de la Xarxa de Salut Mental, per garantir unes cures de qualitat.

 

RENOVACIÓ DE LA CSM – CCIIC

La Comissió de Salut Mental del CCIIC s’ha renovat aquest mes de febrer i incorpora un representant de cadascun dels col·legis, amb Maria Romeu Labayen, vicepresidenta del COIB com a coordinadora, Míriam Broncano Bolzoni (COIGI), Dídac Garcia Fernández (COILL) i Pere Dalmau Llorca (CODITA). També en formen part els coordinadors dels Centres de Salut Mental, Diego Pérez Calatrava (CSMIJ) i Belén Castillo Portela (CSMA). Completen la comissió, la presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental, ASCISAM, María Montoro Ruiz; i el membre del Plenari de Tutors d’Infermeres Internes Residents, Eladio Holgado Alegre.