Els col·legis i les societats científiques infermeres publiquen una reflexió sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya

Imprimir aquesta noticia
Logo Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

Davant la minsa presència del col·lectiu infermer a la composició del nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut presentat el dia 13 de setembre que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del nostre salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i les associacions i societats científiques infermeres signen un posicionament sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya.

 

Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya