Nou Programa d’atenció a la crisi en salut mental d’infants i joves

Imprimir aquesta noticia

El servei s’adreça a infants i joves d’entre 6 i 17 anys, que presenten una situació de crisi psicopatològica.

El Departament de Salut ha posat en marxa el “Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental”, una nova alternativa assistencial domiciliària per a infants i joves amb trastorn mental i que viuen situacions de risc psicosocial que els impedeixen l’ús dels recursos i dispositius d’atenció dels que es disposava fins ara.

Aquest nou programa –que forma part de la nova cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)–, s’adreça específicament a infants i joves d’edat compresa entre 6 i 17 anys, amb sospita o confirmació diagnòstica de trastorn mental, que presenten una crisi de tipus psicopatològic i condicions de vulnerabilitat sociofamiliar.

En la presentació en roda de premsa del passat 4 de juliol, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va destacar que “aquest Programa neix de la necessitat de canviar l’enfocament de l’atenció a la salut mental: ara busquem ser més proactius, més resolutius i anar allà on existeixen les necessitats, actuant en l’entorn natural de les persones”.

Sobre aquest ‘entorn natural, Montse Dolz, cap de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu i especialista en psicosi d’inici precoç i trastorns mentals greus, va precisar que el programa preveu “la intervenció d’alta intensitat a l’escola, a casa, o a les activitats extraescolars. És a dir, en l’àmbit comunitari i amb equips interdisciplinaris”. Dolz va especificar que es tracta “d’un programa de més proximitat i més a mida. Per això, reforcem els centres de salut mental amb nous perfils professionals, alguns els potenciem, i altres els incorporem”.

L’objectiu del programa és evitar l’empitjorament i l’evolució tòrpida del quadre clínic d’infants i joves, alhora que potenciar la recuperació dels nivells d’autonomia i la vinculació als recursos comunitaris.

Per atendre de manera intensiva aquestes situacions el Programa compta amb el treball multidisciplinari de professionals especialistes en salut mental en psicologia clínica, psiquiatria i infermeria dels CSMIJ; als que se sumaran nous perfils com ara terapeutes ocupacionals i de l’educació social, i es reforça la figura, ja existent, del professional del treball social.

El ‘Programa d’atenció a la crisi en salut mental d’infants i joves’ ja s’ha implementat a 12 CSMIJ i, durant el 2022, es desplegarà en 14 més, abastant el 50% dels centres existents. L’any 2023 s’implantarà en la totalitat del territori.

 

L’atenció a la salut mental infantil i juvenil, una prioritat

El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 identifica l’atenció a la salut mental i les addiccions com un àmbit de transformació dels serveis de salut. Planteja un conjunt d’actuacions per reforçar l’enfocament comunitari, orientar els serveis a la prevenció, la cura i la rehabilitació, per aconseguir una atenció més accessible, més proactiva, més propera, més resolutiva i més longitudinal. Es tracta d’apoderar i potenciar l’autonomia de les persones i la recuperació de les més greument afectades.

Concretament, identifica l’atenció a la salut mental dels infants i joves com a àmbit prioritari i d’especial rellevància, on preveu, entre d’altres, desplegar aquest programa d’atenció a la crisi a domicili destinat a infants i joves en situació de crisi psicopatològica, amb equips interdisciplinaris de professionals i que donin cobertura a tot el territori.

L’any 2021 es van atendre 74.152 persones als CSMIJ de Catalunya, el que suposa un increment de 5.782 persones ateses respecte de l’any anterior. I un total de 26.333 es visitaven per primer cop en aquests dispositius de salut mental.

Pel que fa al nombre total de visites que es van fer als CSMIJ el mateix any 2021, va ser de 605.033, el que comporta 8,2 visites per persona atesa.

La xarxa de salut mental infantil i juvenil atén les persones de fins a 17 anys, amb equips especialitzats i pluridisciplinaris. Quan aquests casos necessiten una intervenció més intensiva, es transfereix l’atenció als hospitals de dia i, si s’escau, a unitats d’hospitalització les que donen resposta a les descompensacions més complexes.

 

Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a Catalunya (PDF)