Més de 36.000 persones han utilitzat fàrmacs per deixar de fumar finançats públicament durant el 2020

Imprimir aquesta noticia
El Consell de Col·legis d’Infermeres s’uneix a la celebració de la XXII Setmana Sense Fum, en el marc del programa #infermerescontraeltabac
L’enquesta de Salut recull que el 84% de les persones fumadores que hi han participat han rebut, alguna vegada o de forma regular, el consell d’algun professional de la salut per deixar de fumar.

El tabaquisme és un factor de risc d’infecció per COVID-19 en joves i de mortalitat per COVID-19 en gent gran. És el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. S’estima que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. Per aquest motiu, la prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’activitat que porten a terme els professionals dels serveis sanitaris.

La Setmana sense Fum va néixer com una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) i de CAMFiC a Catalunya, que posteriorment va passar a ser organitzada pel Programa Atenció Primària Sense Fum. Des de 2016, l’organització de la Setmana sense Fum inclou un ventall molt més ampli d’organitzacions, que inclouen la Xarxa d’Atenció Primària Sense Fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, els Consells de Col·legis de Farmacèutics, Metges, Infermeres, Psicòlegs, Odontòlegs i Pedagogs, la Societat Catalana de Salut Laboral, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les Diputacions, entre d’altres

L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància per a la salut del fet de no iniciar-se o abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Aquest any, els missatges de la Setmana sense Fum -que arriba a la seva 22a edició- volen mostrar la importància de la prevenció del tabaquisme i l’abandonament del tabac en el context de la crisi sanitària causada per la COVID-19 amb el lema “Deixar de fumar, la teva altra vacuna”.

D’acord amb els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya, l’any 2020 continuava fumant el 24,6% de la població de 15 anys i més (27,8% dels homes i 21,3% de les dones) i el 7,7% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (5,6% dels homes no fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). El consum de tabac és superior entre les persones menors de 65 anys i entre aquelles amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir en el període 1994-2017, i s’ha mantingut força estable a partir de 2018, de manera que el nombre de persones fumadores a Catalunya se situa al voltant de 1,5 milions.

D’acord amb les dades que publica el Comissionat per al Mercat de Tabacs, les vendes de cigarretes a Catalunya van experimentar una forta reducció l’any 2020, probablement per circumstàncies associades a la pandèmia de COVID-19 i els seus efectes sobre el turisme i altres factors  En canvi, les vendes de picadura de tabac van continuar la seva tendència creixent.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut que tenen un paper fonamental en la prevenció i el tractament del tabaquisme: la xarxa del Programa d’Atenció Primària sense Fum (PAPSF) –de la qual formen part tots els equips d’Atenció Primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF) que inclou la majoria de les unitats d’hospitalització del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. L’any passat van deixar de fumar 26.444 persones ateses pels equips d’Atenció Primària i 5.583 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, l’ajuda professional per deixar de fumar que proporciona el servei telefònic 061 CatSalut Respon, i la intervenció especialitzada que proporcionen alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya facilita l’accés gratuït al tractament farmacològic per deixar de fumar a persones de col·lectius amb especials necessitats, com  aquelles que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques, la que resideixen a barris de baix nivell socioeconòmic o les dones embarassades. L’any 2020 es van distribuir de forma gratuïta 241 tractaments complets.

A partir de gener de 2020, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut va incorporar dues modalitats de tractament farmacològic del tabaquisme, vareniclina i bupropió. La ràpida implantació de la prescripció electrònica d’aquests medicaments, gràcies a les actuacions portades a terme per CatSalut i les entitats proveïdores de serveis sanitaris les darreres setmanes de 2019, han permès que 36.630 persones iniciessin un tractament farmacològic per deixar de fumar amb finançament públic l’any 2020,

L’any 2020, els serveis regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona van efectuar 4.520 inspeccions del compliment de la normativa de tabac i van tramitar 63 denúncies de possibles infraccions. Com a resultat d’aquesta activitat, van ser incoats 196 expedients, que s’han resolt amb sancions en 138

Cada 31 de maig, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) celebra el Dia Mundial sense Tabac, que enguany porta el lema “Comprometeu-vos a deixar de fumar”. Ajudar les persones a deixar de fumar és un dels eixos de l’estratègia MPOWER impulsada per l’OMS des del Conveni Marc per al Control del Tabac, i enguany s’ha volgut dedicar el Dia Mundial sense Tabac a la necessitat d’aconseguir que 100 milions de persones puguin abandonar el tabac a tot el món. A Catalunya, moltes de les persones que van començar a fumar a l’adolescència han aconseguit deixar el tabac a la vida adulta, sovint gràcies a les activitats de sensibilització que es porten a terme i al suport dels serveis sanitaris. L’any 2020, un 22,4% de la població de 15 anys i més de Catalunya es declarava ex fumadora. Entre les dones,  el 15,7% es declaraven ex fumadores i el percentatge arribava al 29,4% entre els homes, de manera que hi havia molts més homes ex fumadors que fumadors en actiu.

Resultats de l’enquesta de la Setmana sense Fum

Amb motiu de la celebració de la XXII Setmana Sense Fum, s’ha portat a terme una enquesta amb l’objectiu de conèixer la informació, el comportament i les actituds en relació al tabac de la població de 15 anys en endavant.

A Catalunya, s’han obtingut un total de 2.244 respostes a l’enquesta de la Setmana Sense Fum. Un 22,4% de les persones que hi han participar eren fumadores, (21 % de les dones i 28% de les dones). Entre les persones fumadores, un 84% declaren haver rebut el consell d’algun professional de la salut per deixar de fumar alguna vegada o de forma regular.

El 89,2% de les persones que han participat a l’enquesta declaren que es veuen exposades al fum ambiental del tabac, principalment a terrasses de bars i restaurants (80,4%), espais oberts on se celebren concerts i altres esdeveniments (46,8%), cues per entrar a locals i establiments (40,6%), a la llar  (12,6%), el lloc de treball (7,0%) o el cotxe (3,9%).

El 70% de les persones enquestades percep un compliment insuficient de la prohibició de fumar a les terrasses dels establiments d’hostaleria dotades de sostre i més de dues parets o paraments laterals, on la normativa prohibeix fumar. Tot i això, el 68% de les persones no fumadores i el 20,9% de les fumadores pensen que hauria d’estar totalment prohibit fumar a les terrasses dels establiments d’hostaleria, i un altre  46,4% de no fumadores i 16,4% de fumadors que s’hauria de prohibir en aquells casos en que no hi hagi una distància mínima de 2 metres amb altres persones.

Més de la meitat de les persones enquestades pensen que el consum de tabac, en qualsevol de les seves formes, augmenta el risc de complicacions (hospitalització, ingrés a l’UCI o mort) en cas d’infecció pel virus que causa la COVID.

Per últim, la majoria de les persones entrevistades dona suport a les principals mesures orientades a la prevenció del tabaquisme, com les campanyes de sensibilització (65,6%), l’ampliació dels espais sense fum (63%), l’ajuda sanitària per deixar de fumar i el finançament públic del tractament del tabaquisme (55,2%), l’eliminació de qualsevol forma de publicitat encoberta de productes del tabac 54,0%), i l’increment dels preus i els impostos als productes del tabac i relacionats (51,1%). Altres mesures de control del tabac d’efectivitat demostrada, com el control del contraban de tabac o l’empaquetat neutre, són probablement menys conegudes per la població i compten encara amb un suport més limitat (23,8% i 14,2% respectivament).

RESULTATS ENQUESTA SETMANA SENSE FUM (PDF)