Llum verda per a l’emissió de la signatura electrònica per a les infermeres acreditades per a la prescripció infermera

Imprimir aquesta noticia

El conveni signat entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya i els col·legis d’infermeres de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona permet posar en marxa el procés d’emissió del certificat digital necessari per a que les infermeres i infermers acreditats per a la prescripció infermera accedeixin al Sistema Integrat de Recepta Electrònica del Catsalut (SIRE) i signar electrònicament la prescripció que emetin.

L’acord estableix que els col·legis professionals seran els emissors d’aquests certificats digitals en els que hi constarà informació d’identificació del/a infermer/a: el nom i cognoms, el NIF, el número de col·legiat/da, la professió, l’especialitat infermera en cas de tenir-la i quina, el tipus d’acreditació (generalista / especialista), el número identificador del certificat i l’adreça de correu electrònic.

Es tracta d’una tarja identificativa, igual que la que fan servir els metges i metgesses, amb el que accediran al Sistema Integrat de Recepta Electrònica del Catsalut (SIRE), que integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs i productes sanitaris  finançats per la sanitat pública i que ja està adaptat per a recollir la indicació infermera.

Aquesta tarja serà personal i intransferible i només podrà ser utilitzada per el/la col·legiat/da i no per cap altra persona. La tarja portarà uns codis associats que permetran un ús segur de l’eina. Per poder treballar amb la tarja és necessari disposar d’un lector de targes instal·lat a l’ordinador i el software associat. El SIRE permet emetre les receptes electròniques, que son accessibles per les persones ateses des de qualsevol farmàcia o punt de dispensació.

El conveni signat estableix que seran les entitats proveïdores de serveis sanitaris i sociosanitaris els que sol·licitaran els certificats i dispositius criptogràfics de les seves infermeres i infermers acreditats per a l’exercici de la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica.

Els col·legis hauran de fer entrega dels certificats digitals en un màxim de 30 dies a partir de la sol·licitud. En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la tarja, els col·legis lliuraran un nou certificat en el termini màxim de 3 dies des de la notificació. Aquests terminis d’entrega, però, no s’aplicaran en el primer semestre d’entrada en vigor del conveni pel volum de demanda que es preveu. En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la tarja, els col·legis lliuraran un nou certificat en el termini màxim de 3 dies des de la notificació