La salut mental, un dret humà universal

Imprimir aquesta noticia
La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental 2023, el 10 d’octubre, reivindica el benestar emocional com a dret humà essencial.
El CCIIC urgeix que es faci efectiva la categoria professional de les infermeres especialistes en Salut Mental, les úniques del territori peninsular a les quals no se’ls reconeix l’especificitat del lloc de treball ni se’ls retribueix conforme a la seva titulació.

La iniciativa de la Federació Mundial de la Salut Mental –World Federation for Mental Health (WFMH)– endegada el 1992 per equiparar la importància dels benestars psíquic i mental davant de la societat i de les administracions, impulsa la campanya de visibilització del 10 d’octubre.

En aquesta edició de 2023, alineada amb les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el 75è Aniversari de la Declaració dels Drets Humans, la celebració dú per lema “La salut mental, un dret humà universal”. Una reivindicació que posa èmfasi en el dret individual i inherent al benestar emocional i a la seva dimensió comunitària i global que ha de promoure la plena ciutadania de totes les persones.

Coincidint amb la celebració i des d’aquesta perspectiva d’universalitat, la Federació de Salut Mental Catalunya denuncia “les mancances del sistema i les dificultats del teixit associatiu”, per la qual cosa reclama a les administracions “més recursos per poder donar una atenció de qualitat i sobretot comunitària, empoderadora i respectuosa amb els drets” individuals de les persones.

També el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) se suma a la petició de treballar per la recuperació i empoderament de les persones ateses i demana que se solucioni l’anomalia en la contractació de les infermeres especialistes en Salut Mental.

“El dia d’avui, Catalunya és l’únic territori peninsular que no ha fet efectiva la categoria professional i laboral de les infermeres de Salut Mental. Especialitat que ni s’especifica en el lloc de treball ni es retribueix conforme a la titulació que en disposen”, explica la Dra. Glòria Jodar, degana del Consell, que alerta que “el problema va més enllà de la situació professional i laboral de les infermeres. Limita la nostra autonomia i la qualitat de les cures de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies, alhora que lastra la nostra societat amb una situació que pot arribar a esdevenir endèmica si no s’empren tots els recursos a l’abast”.

Altres de les reivindicacions de la jornada es refereixen a l’estigmatització de les persones amb malalties mentals, i la preocupació que generen els discursos d’odi i discriminació cap als col·lectius vulnerabilitats; reduir el patiment de les persones i de les seves famílies, millorar el vincle terapèutic, reduir l’ús de medicació i millorar la prevenció de lesions i agressions i contribuir a generar oportunitats per a les persones amb trastorn mental i pel seu entorn.

#salutmentaldretuniversal